MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační-noviny

Dotační noviny pro soukromý sektor 03/2023

Dotační-noviny

Dotační noviny pro soukromý sektor 04/2023

Dotacni.info

Květen 2, 2023 Komentáře (0) Zobrazení : 1336 Dotační Noviny, Veřejný sektor

Dotace na rekonstrukci veřejných budov či místních komunikací

Podobně jako v minulých letech vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dotace na opravu místních komunikací či rekonstrukci veřejných budov. V některých oblastech (jako např. míra podpory či hodnocení projektů) se ale tato výzva od těch předchozích odlišuje, podrobnější podmínky si tedy popíšeme v článku níže.

Místní komunikace

V rámci tohoto dotačního titulu budou financovány projekty zaměřené na rekonstrukci místních komunikací (nikoliv účelových komunikací). Konkrétně je možné podpořit všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy. Dále je podpora určena i pro místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů. Příjem žádostí probíhá od 2. května 2023 do 5. června 2023 (do 12:00). Mezní termín realizace projektu je do 30. listopadu 2024.

Žadatelem může být obec do 3 000 obyvatel. Jedním z rozdílů oproti výzvám z předchozích let je míra podpory, která je nyní poskytována na 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Další novinkou je možnost zvýhodněného úvěru, kterým se dá dofinancovat dalších 40 % nákladů. Celkově může tedy podpora dosáhnout až 90 % (50 % dotace a dalších 40 % zvýhodněný úvěr). Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč, horní limit poté 10 mil. Kč. Doba udržitelnosti je 5 let.

Co se týče spolufinancování, projekt nelze spolufinancovat z fondů EU. Výjimku představuje situace, kdy akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje s tím, že součet podpor z MMR a kraje nepřesáhne 85 % uznatelných nákladů. Jako další podmínky uvádíme, že žadatel musí mít schválený strategický plán obce a zároveň může podat jednu žádost na více místních komunikací v obci.

Veřejné budovy

V tomto dotačním titulu budou financovány projekty zaměřené na obnovu (rekonstrukci, modernizaci, přestavbu, přístavbu) veřejných budov, které jsou aktivně využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Konkrétně budou podporovány tyto typy budov:

a) kulturní domy,

b) budovy se sídlem obecních úřadů (je možné podpořit i více budov sloužících k tomuto účelu),

c) knihovny,

d) školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (nebudou podporovány projekty zvyšující kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu (v případě školní kuchyně a jídelny může být provozovatelem pouze obec),

e) multifunkční domy, které můžou být kombinací výše uvedeného.

Podmínky v oblasti příjmu žádostí jsou stejné jako u místních komunikací, tj. příjem žádostí probíhá od 2. května 2023 do 5. června 2023 (do 12:00). Akci je nutné zrealizovat do 30. listopadu 2024.

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč, horní limit 10 mil. Kč. Dále platí, že budova nesmí být komerčně využívána a sloužit k provozování ekonomické činnosti. V případě spolufinancování jsou podmínky stejné, jako u místních komunikací, tzn. projekt nelze spolufinancovat z fondů EU, ale je možné jej dofinancovat z rozpočtu kraje s tím, že součet podpor z MMR a kraje nepřesáhne 85 % uznatelných nákladů.

Na závěr tohoto článku vám rádi sdělíme pozitivní zprávu z pohledu procesu hodnocení projektů, kdy dle vyjádření ministerstva bude dán prostor pro doplnění menších nepřesností žádosti. Nemělo by tak docházet k tomu, že žádost bude zcela vyloučena z hodnocení v případě drobného administrativního pochybení, jak se relativně často stávalo v předchozích výzvách na tuto oblast.

Máte projekt rekonstrukce místní komunikace či veřejné budovy? Neváhejte ho s námi zdarma zkonzultovat.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>