MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační-novin

Dotační noviny pro veřejný sektor 08/2023

Harmonogram OP TAK 2023

Podzimní smršť dotačních výzev pro podnikatele z OP TAK

Dotacni.info

Září 21, 2023 Komentáře (0) Zobrazení : 454 Dotační Noviny, Nezařazeno, Soukromý sektor

Dotace na úsporu spotřeby a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře

Pokud ve své firmě plánujete optimalizovat spotřebu vody, můžete k tomu využít dotaci 1–100 mil. Kč v rámci aktivity Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I. z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), ve které mohou žádat i velké podniky.

Příjem žádostí bude probíhat od 2. 10. 2023 do 28. 6. 2024 a míra podpory je 60 % pro malé, 50 % pro střední a 40 % pro velké podniky. Projekt je možné realizovat až do 31. 12. 2026 a jeden podnik může podat až 3 žádosti o dotaci. Vzhledem ke skutečnosti, že o získání dotace může rozhodovat mj. i čas podání žádosti, je vhodné začít s přípravou projektu co nejdříve.

Dotaci můžete získat na stroje a zařízení, inženýrské sítě (pouze instalace technologie, ne přivedení sítí k místu realizace), inženýrské činnosti (externě nakupované služby autorizovaných osob do výše 5 % nákladů dodávky stavby) a stavby (nezbytně nutné pro realizaci opatření). Úspora vody musí být v místě realizace projektu v minimální výši 5 % nebo 100 m3/rok a musí být doložena vodním auditem, který je povinnou přílohou k žádosti o podporu.

Podporovanými aktivitami je úspora vody:

 • zvýšením účinností rozvodů,
 • snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity,
 • využitím dešťové vody,
 • recyklací nebo cirkulací vody.

Obecně lze konstatovat, že jakákoliv aktivita v rámci podniku (uzavřený areál – místo realizace projektu), která po měření spotřeby vody před a po realizaci projektu vede k prokazatelně vyčíslitelné úspoře vody, je z pohledu zaměření výzvy podpořitelná.

Příklady způsobilých aktivit:

 • Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, resp. v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody v podniku.
 • Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský, recyklační a další), přímá recyklace ve vybraných odvětvích služeb, instalace uzavřených cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených v rámci podniku.
 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.
 • Optimalizace využívání vody v obslužných provozech podniků (i mimo hlavní výrobní proces) – údržba, logistika, sociální zařízení, vše v rámci areálu podniku.
 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody v rámci podniku.
 • Optimalizace technologie chlazení (náhrada otevřených chladicích věží se skrápěním adiabatickým chlazením).
 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody v rámci vodního hospodářství v areálu podniku.
 • Zlepšení infrastruktury v rámci podniku, zejména snížení netěsností rozvodů vod.
 • Instalace systémů suchého čištění dopravních prostředků v rámci areálu podniku.
 • Zřízení retenčních nádrži sloužící pro zadržení a využití vody v rámci vodního hospodářství v areálu podniku.

Máte záměr v oblasti úspory vody či optimalizaci jejího využívání? Pak nás neváhejte kontaktovat, rádi vám pomůžeme s nastavením projektu tak, aby byla šance na získání dotace co nejvyšší. Zajistíme také kompletní administraci projektu a vodní audit.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>