MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační-novin

Dotační noviny pro veřejný sektor 08/2023

Dotační noviny_VS

Dotační noviny pro veřejný sektor 09/2023

Dotacni.info

Říjen 2, 2023 Komentáře (0) Zobrazení : 930 Veřejný sektor

Dotace na vybudování či rekonstrukci budov pro zřízení dětských skupin

Rádi bychom vás informovali o zajímavé výzvě, v rámci které je možné žádat o dotaci na vybudování nové dětské skupiny. Konkrétně je možné získat až 100% dotaci na výstavbu, rekonstrukci nebo nákup budovy na zřízení dětské skupiny. Oprávněnými žadateli jsou právnické osoby z řad veřejného sektoru (např. obce, kraje, vysoké školy, organizační složky státu a jejich zřizované organizace).

Pokud se podíváme na podporované aktivity podrobněji, je možné podpořit výstavbu nové budovy pro provoz dětské skupiny, nákup nezastavěného pozemku potřebného k umístění nové budovy pro provoz dětské skupiny nebo i nákup stávající budovy, která bude po rekonstrukci sloužit pro účely dětské skupiny. Samozřejmě je možné získat dotaci i na samotnou rekonstrukci budovy či přístavbu a nástavbu objektů. Dále je možné hradit i další výdaje spojené s projektem dětské skupiny, např. úpravu venkovních ploch určených pro pobyt a hry dětí předškolního věku a dále alternativní výukové prostory v těchto venkovních plochách (např. jurty, zahradní domky, pergoly). Rovněž je podporována výstavba zpevněných komunikací a parkovacích stání na pozemku.

Výzva je z velké části zaměřena i na plnění klimatických cílů. V případě rekonstrukce budovy je nutné dosáhnout úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně o 30 %. Variantně je možné uvažovat o přijetí opatření, jimiž bude dosaženo alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů. U památkově chráněných a architektonicky cenných budov jsou kritéria úspor primární energie z neobnovitelných zdrojů či emisí skleníkových plynů nižší, postačí uspořit alespoň 2 % oproti původnímu stavu. Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy. Je potřeba dosáhnout snížení spotřeby primární energie alespoň o 20 %, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

K nejdůležitějším dokumentům podávaným k žádosti o dotaci patří především projektová dokumentace, položkový rozpočet či energetický posudek. Dále je nutné mít alespoň podanou žádost o stavební povolení. V případě, že je nutné mít vzhledem k charakteru stavby k dispozici i územní rozhodnutí či územní souhlas, musí být tento dokument k datu podání žádosti již v právní moci. Pokud půjde žadatel cestou společného povolení, rovněž jej musí k žádosti doložit s nabytím právní moci.

Sběr žádostí končí 15. 11. 2023, ale v současné době probíhají jednání o prodloužení ukončení výzvy s pravděpodobným termínem uzávěrky do konce února roku 2024. Alokace výzvy je 1,7 miliardy Kč. Dotace je poskytována ve výši od 1–25 mil. Kč. Realizace projektu je možná na území celé ČR včetně hlavního města Prahy.

Máte záměr vybudovat novou dětskou skupinu? Rádi váš záměr posoudíme.

Redakce Dotačních novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>