MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
clock-547839_1280

Dotace na kulturní památky

shutterstock_147026888.jpg

Aktuální dotace pro výzkumné organizace

connect-20333_1280

Březen 31, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 10590 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Dotace pro neziskové organizace

Máte neziskovou organizaci a přemýšlíte, odkud čerpat finance na realizaci vašich záměrů? Jednou z možností je využití dotací z nadací a nadačních fondů. Nadace podporují nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, pečovatelské služby, opravu památek, sportovní a kulturní aktivity a mnoho dalšího. A právě nadacím je věnován tento článek.

Na údržbu a opravy mimopražských hřbitovů a synagog ve vlastnictví Židovské obce v Praze mohou jak právnické osoby, tak i fyzické osoby využít Nadaci Židovské obce v Praze. Finanční příspěvek je možné získat na projekty v oblasti kultury a vzdělávání nebo na filmovou tvorbu s židovskou tematikou.

Pomoc seniorům nabízejí hned 2 nadace. Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové, která podporuje projekty týkající se osobní asistence a pečovatelské služby, nákupu kompenzačních pomůcek a vybavení zařízení pro seniory. Neziskové organizace mohou žádosti předkládat kontinuálně. Naopak finanční příspěvky z Nadace Olgy Havlové je možné získat pouze do 20. 9. 2015. Tato nadace podporuje vybavení hospiců, domovů seniorů, charitních domů, pořizování zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu a na terénní zdravotní a sociální služby.

Kulturní a sportovní akce
Projekt Konto Bariéry – Potřebuji pomoc je určen neziskovým organizacím činným nejméně 2 roky k získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, realizaci sportovních a kulturních aktivit nebo podpoře chráněného bydlení. Na hudební, divadelní a taneční projekty, případně i na soutěže a festivaly je možné dále využít Nadaci Život umělce. O podporu můžete žádat do 30. 4. 2015.

Celoročně mohou neziskové organizace dále předkládat žádosti do programů Oranžová hřiště a Podpora regionů Nadace ČEZ. Program Oranžová hřiště je určen na výstavbu a rekonstrukci dětských, sportovních a dalších hřišť. Do programu Podpora regionů mohou být předkládány veřejně prospěšné projekty týkající se podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, osob s handicapem, vzdělávání, kultury a sportu.

Integrace tělesně postižených
Na projekty v oblasti sociální a pracovní rehabilitace a integrace tělesně postižených do společnosti mohou neziskové organizace využít Nadaci Jedličkova Ústavu. Příjemci podpory mohou být občanská sdružení, církevní právnické osoby poskytující zdravotnické, sociální nebo vzdělávací služby, příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti.

Podpora talentovaných studentů je možná prostřednictvím Nadace Sophia. Kromě toho se nadace zabývá podporou znevýhodněných skupin a jednotlivců v oblasti vzdělávání a zaměřuje se na institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva. Žádosti budou přijímány v termínech do 30.4., 31.8. a 30.11.2015.

Veřejný zájem
Nadace VIA poskytuje prostředky na ochranu veřejného prostoru či zájmu. A co konkrétně může být financováno? Odborné posudky, konzultace, poradenství, petiční akce či místní referenda apod. žádosti je možné podávat v průběhu celého roku. Uzávěrka je každý měsíc ve čtvrtek po zkoušce sirén.

Kromě nadací a nadačních příspěvků mohou neziskové organizace využít krajské dotace nebo dotace ze strukturálních fondů EU.

Chcete se dozvědět více o dotacích pro neziskové organizace? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Alžběta Klimešová, @: alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz, T: + 420 538 705 750.

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>