MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_126013208.jpg

Fondy vnější spolupráce EU

LIFE.jpg

LIFE – program pro životní prostředí a oblast klimatu

Eurostar 2

Červenec 8, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3593 Soukromý sektor

EUROSTARS 2 – podpora malých a středních podniků v oblasti výzkumu a vývoje

Program EUROSTARS 2 je orientován na potřeby malých a středních podniků (MSP) provádějících výzkum a konkrétně se zaměřuje na vývoj nových výrobků, technologií a služeb. Cílem je zvýšení dostupnosti, účinnosti a účelnosti veřejného financování těchto podniků v Evropě sladěním, harmonizací a synchronizací národních mechanismů financování u jednotlivých zúčastněných států a podpora účasti MSP, které nemají předchozí zkušenosti s nadnárodním výzkumem.

Výzkumné, vývojové a inovační aktivity, jež jsou financovány, nejsou tematicky omezeny, musejí však mít civilní účel. Samotná činnost je realizována formou mezinárodní spolupráce alespoň dvou MSP provádějících výzkum a vývoj (případně za účasti dalších členů inovačního řetězce – vysokých škol, výzkumných organizací atp.).

Celková alokace programu EUROSTARS 2 činí 1,14 miliardy EUR, přičemž 861 milionů EUR pochází z národních fondů členských zemí a 287 milionů EUR z rozpočtu Evropské unie (program Horizont 2020, část „Vedoucí postavení v průmyslu“). Výše podpory dosahuje 50 % oprávněných nákladů na výzkumný projekt. U malých a středních podniků jde přibližně o nejvýše 150 000 EUR ročně na projekt. Žádný jednotlivý subjekt však nemůže být odpovědný za více než 75 % z celkového rozpočtu projektu.

Typy žadatelů a podmínky účasti:

Minimální počet řešitelů projektu jsou dvě právnické osoby ze dvou členských států EUROSTARS 2 (států EU) nebo tzv. zúčastněných zemí (země mimo EU, které podepsaly dohodu).
Projekt musí být koordinován výzkumně zaměřeným malým či středním podnikem (podnik, který realizuje 10 % ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10 % zaměstnanců činných v těchto aktivitách).
Doba řešení projektu je maximálně 3 roky.
Nový produkt, technologie či služba musí být uvedeny na trh do dvou let po skončení projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte kontaktovat specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>