MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Eurostar 2

EUROSTARS 2 – podpora malých a středních podniků v...

CEF – nástroj pro propojení Evropy

CEF – nástroj pro propojení Evropy

LIFE.jpg

Červenec 8, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3086 Soukromý sektor, Veřejný sektor

LIFE – program pro životní prostředí a oblast klimatu

Program LIFE je jedním z hlavních nástrojů pro financování politik EU v oblasti životního prostředí. Program má napomoci k tomu, aby do roku 2020 až 12 % všech regionů nakládalo s odpady adekvátním způsobem, až o 10 % více obyvatel EU mělo prospěch z lepší kvality ovzduší, aby došlo k posílení adaptačních opatření na změnu klimatu a zavádění nových inovativních technologií, sdílení dovedností a šíření osvědčených metod. Celková alokace pro období 2014-2020 dosahuje 3,456 miliardy EUR.

Podprogramy:

 • Životní prostředí
 1. Životní prostředí a účinné využívání zdrojů.
 2. Příroda a biologická rozmanitost.
 3. Správa a informace v oblasti životního prostředí.
 • Oblast klimatu
 1. Zmírňování změny klimatu.
 2. Přizpůsobování se změně klimatu.
 3. Správa a informace v oblasti klimatu.

Aktivity:

 • Implementace inovativního a efektivnějšího provádění enviromentálních politik.
 • Podpora uplatňování, vývoje, testování a demonstrace integrovaných přístupů k provádění plánů a programů politik a právních předpisů Unie v oblasti ochrany přírody, vody, ovzduší, odpadů a klimatu.
 • Projekty na podporu ochrany přírody a biologické rozmanitosti v EU a obnova ekosystémových služeb (důraz kladen na lokality NATURA 2000).
 • Osvětové kampaně, sdílení znalostí a šíření osvědčených postupů.
 • Příprava a zavádění opatření zvyšujících připravenost a odolnost vůči probíhajícím změnám klimatu.

Z celkové částky 3,456 miliardy EUR připadá 2,592 miliardy na podprogram Životní prostředí, podprogram Oblast klimatu disponuje 864 miliony pro období 2014-2020.

Příjemci se mohou stát jak soukromé, tak i veřejnoprávní subjekty. Dotace jsou poskytovány až do výše 75 % způsobilých nákladů (60 % způsobilých nákladů v případě integrovaných projektů). Možné jsou i dotace na pokrytí provozních nákladů do výše 70 % pro nevládní neziskové organizace, jakož i všechny další formy (veřejné zakázky, příspěvky do finančních nástrojů a veškeré ostatní zásahy naplňující cíle programu LIFE).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz.

Zdroj: http://www.czelo.cz/files/CZELO-brozura-evropskych-programu-WEB.pdf.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>