MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
1280px-Praha,_DOD_2006_Hostivař,_Plošina_autobusu_Karosa_pro_invalidy

Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

shutterstock_113712319.jpg

Podání žádosti o standardizaci MAS, programové období 2014 –...

Dotace na brownfield

Září 8, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3237 Veřejný sektor

Grantové příspěvky Nadace Landek

Nadace Landek vznikla v červenci 1994 z iniciativy Klubu přátel Hornického muzea, OKD – Dolu Odra o.z. v Ostravě a Městského obvodu v Ostravě – Petřkovicích. Již v roce 1995 podpořila první projekty Hornického muzea OKD a její nadační příspěvky pomáhaly i činnosti Klubu přátel Hornického muzea. Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení rady města výběrové řízení pro poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014.

Nadace Landek poskytuje od roku 1997 nadační příspěvky na základě výběrových řízení, která jsou publikována v denním tisku, časopisech, ve zpravodajství Klubu ICN, jsou uváděna v některých grantových kalendářích a bezpečně vždy na internetových stránkách Nadace LANDEK Ostrava. Termíny pro podání přihlášek jsou vždy 31. 03. a 15. 10. příslušného roku. Výběrové řízení na poskytnutí nadačního příspěvku se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které ke stanovenému termínu předloží projekt sledující cíle a poslání nadace, určené jejím statutem. Jde zejména o neziskové organizace (nadace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), místní orgány státní správy či samosprávy, příspěvkové organizace, fyzické osoby nebo právnické osoby, nebo OKD, a.s. Ostrava, člen koncernu Karbon Invest, a.s., Hornické muzeum, vos., Ostrava-Petřkovice.

Tématické okruhy výběrového řízení: Záchrana a údržba průmyslových a technických památek a dokumentů, zejména hornických, Ekologická záchrana a obnova lokalit, které souvisejí nebo souvisely s průmyslem zejména hornictvím, Publikační činnost, Osvětová činnost , Technická vybavení, Charitativní činnost, Podpora ostatních kulturních aktivit.

Posláním a účelem Nadace Landek Ostrava je především záchrana a údržba  hornických památek a dokumentů, především v Ostravsko-karvinském revíru, záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo v minulosti kdykoliv souvisely, seznamování veřejnosti s historií hornictví, jeho vývojem a významem, zachování a obnovování starých hornických tradic a zvyků, podporovat kulturní oblast v regionu i mimo něj, naplňování podporou konkrétních projektů, které na základě výběrového řízení předloží nadaci odborné instituce, muzea, občanská a zájmová sdružení a jednotlivé fyzické osoby, nebo realizací vlastních projektů.

Nejbližší ukončení příjmu žádostí je dne 15. 10. 2014.  Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace nemůže podávat stát a subjekty jím zřizované a financované.

Redakce Dotačních novin, Petra Králíčková, @ petra.kralickova@cyrrusadvisory.cz , T: +420 380 425 302

Zdroj

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>