MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
jak_funguje_xrgi

Snižujte náklady a šetřete životní prostředí pomocí dotace

Dotace na brownfield

Grantové příspěvky Nadace Landek

1280px-Praha,_DOD_2006_Hostivař,_Plošina_autobusu_Karosa_pro_invalidy

Září 5, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3202 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Programem vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (dále jen „program“) chce vláda podpořit státní i nestátní organizace (např. spolky) v uvedených činnostech a aktivitách. Dotace, jež se účelně vynaloží na projekty aktuální potřeby, významně pomohou Ministerstvu zdravotnictví v plnění Nařízení vlády č. 292 z roku 2004.

Na základě usnesení vlády ČR „Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2010 – 2014“ byly vytvořeny tematické okruhy činností, na které se může žádat dotace. Prvním je podpora dobrovolnických center: vznik dobrovolnických center, podpora jejich aktivit ve zdravotnických zařízeních a zvláště propojení zařízení následné a dlouhodobé péče s organizací občanů se zdravotním postižením (dále jen „OZP)“. Další okruh je zaměřen na specifické potřeby lidí se smyslovým, mentálním nebo pohybovým handicapem. Cílem je zlepšení podmínek využitelnosti zdravotních služeb pro OZP. Třetí forma dotací je oddělena na vzdělávání personálu zdravotnických zařízení v komunikaci s OZP, vytvoření povědomí mezi lékaři o různých poradenských a informačních službách dostupných zdravotně postiženým a taktéž vzdělání veřejnosti skrze informační, osvětové materiály v oblastech ochrany OZP proti sexuálnímu zneužívání a prevence vzniku zdravotního postižení. A konečně dotace též budou putovat do rehabilitačních center na podporu jejich specializace v rámci jednotlivých skupin OZP.

Žadateli mohou být organizace buď v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR (příspěvkové) nebo i jiných resortů (rozpočtové, příspěvkové), dále v působnosti krajů, orgánů samosprávy (měst, obcí) nebo i města a obce samotné. Z oblasti nestátní neziskové sféry to mohou být spolky nebo ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dříve občanská sdružení); obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 68/2013 Sb. a zákona č. 248/1995 Sb. a evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb. Příjemci dotací mohou být poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. a ostatní subjekty tj. právnické a fyzické osoby vyvíjející podnikatelskou činnost dle zákonů: č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění.

Předkládaný projekt, jenž je součásti žádosti, nesmí hradit zdravotnické služby dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů ani se nesmí vynaložit na činnosti vymezené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Termín podání žádostí je do 30. 9. 2014 na podatelnu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dotační komise se následně bude věnovat jednotlivým projektům, kterým přiřadí priority „A“, „B“ a „C“. Kategorie „A“ jsou projekty, jejichž realizaci byla přidělena velká důležitost, neboť výsledky vedou k naplňování cílů programu. Do kategorie „B“ se řadí projekty, které jsou prospěšné a přispějí k naplňování cílů programu, ale nejsou natolik významné jako projekty „A“, tudíž budou uspokojovány až následně po prioritních projektech. Existuje i kategorie „NE“ na které není dostatek prostředků, nebyly vyplněny správně dle vyhlášené metodiky nebo jejichž cíl není slučitelný s cíli programu. Následný harmonogram dotačního procesu naleznete ve zdroji tohoto článku.

Součástí tohoto programu je též podprogram Mobilita, jehož finanční prostředky jsou určeny na budování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Žádosti se podávají na Řídící výbor při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany při Úřadu vlády ČR, který taktéž vyhlašuje termín podání žádostí.

Spoluúčast na daných projektech je stanovena minimálně na 20 % celkových rozpočtových nákladů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, která poskytuje základní informace pro podání žádosti o dotaci.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452.

Zdroj

Tags:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>