MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_150366119.jpg

Státní podpora sportu 2015

800px-JZE_Cinema_66_Foyer_mit_Publikum

Dílčí program MEDIA – podpora filmového vzdělávání a práce...

shutterstock_147026888.jpg

Srpen 14, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2786 Soukromý sektor

HORIZONT 2020: Prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a inovací

V rámci HORIZONTU 2020 byl vytvořen pracovní program pro roky 2014 a 2015 nazvaný Věda se společností a pro společnost. Jedná se o program, který podporuje efektivní spolupráci mezi vědeckou obcí a společností. Část tohoto pracovního programu se zaměřuje na eliminaci genderové nerovnosti v oblasti výzkumu a inovací. Proto byla v rámci tohoto pracovního programu publikována výzva nazvaná Prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a inovací. Výsledkem projektů reagujících na tuto výzvu by mělo být větší zapojení žen do výzkumných aktivit, zlepšení jejich postavení a jejich kariér a dosáhnout větší genderové vyrovnanosti v rozhodování. Pro dosažení těchto cílů byla tato výzva rozdělena do tří stěženích témat, která mají zajistit dílčí pokrok v této problematice.

Téma 1: Inovativní přístup ke komunikaci podporující dívky ve studiu vědy

Evropská komise představila kampaň „Science: it’s a girl thing!“, která má za cíl přivést dívky ve věku od 13 do 18 let ke studiu vědy. Právě toto je věk, ve kterém mladí lidé dělají rozhodnutí ohledně budoucí kariéry. Vědecké a vzdělávací instituce by měly proto změnit způsob prezentace vědeckých oborů (jedná se zejména o vědu, strojírenství, technologie a matematiku) a způsob jejich výuky. Tak by měly dosáhnout zvýšení zájmu dívek o studium těchto oborů.

Mezi podporované aktivity patří takové činnosti, které zvyšují povědomí o těchto oborech (workshopy, semináře, praktické aktivity). Dále pak činnosti, které svedou dohromady školy, vědecká muzea a výzkumná centra a budou tak posilovat jejich spolupráci. Prospěšná by byla i spolupráce s regionálními či národními veřejnými institucemi. Toto by mělo posílit právě spolupráci, která povede ke zlepšení genderové rovnosti ve vědě, výzkumu a inovacích.

Téma 2: Dopad genderové rozmanitosti na výzkum a inovaci

Již dříve v EU byly provedeny studie, které prokázaly, že genderová rozmanitost ve vědeckém prostředí má vliv na inovace, zejména co se týče produktivity, výkonu a jejich významu pro společnost. Ovšem genderová různorodost a její vliv na vědecký tým a na organizaci nebyla dosud nijak systematicky analyzována.

Realizované projekty by měly představit koncepty a metodologie pro vyhodnocování dopadů genderové rozmanitosti na výzkumné týmy, na kvalitu výzkumu a produktivitu. Dále se předpokládá, že by se tyto metodologie měly uvést do praxe, aby pak bylo možné provést srovnání výsledků mezi jednotlivými členskými státy. Díky těmto novým přístupům by mělo dojít k lepšímu porozumění vztahu mezi genderovou rozmanitostí a výkonností ve výzkumu a inovacích.

Téma 3: Podpora výzkumných organizací v implementování Plánů genderové rovnosti

Tato dílčí výzva je určena zejména výzkumným organizacím provádějícím či financujícím výzkum, které by se měly zasadit o podporu genderové rovnosti v oblasti výzkumu a inovací. Při své činnosti by měly sledovat tyto 3 cíle:

  • Odstranění bariér při výběrových řízeních, v průběhu pracovního poměru a při kariérním postupu žen v oblasti vědy,
  • Zaměření se na problémy genderové nevyváženosti v procesu rozhodování,
  • Posilování genderového rozměru ve výzkumných programech.

Prostřednictvím této podpory by měly dané instituce provádět systematické změny v jejich organizaci, a to zejména prostřednictvím implementace tzv. Plánů genderové rovnosti. Tyto plány by měly obsahovat zejména audity procedur a praktik, implementaci nových strategií, stanovení nových cílů a monitorování procesu jejich plnění. Takto by pak mělo dojít ke zvýšení počtu žen ve výzkumu a inovacích a ke zlepšení jejich profesního růstu a mobility.

Chcete se dozvědět více k výzvě Prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a inovací, nebo se zeptat na další dotační možnosti? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @:lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz. T: +420 210 028 452.

Zdroj

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>