MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_153408407.jpg

Domácí násilí a násilí založené na pohlaví

shutterstock_147026888.jpg

HORIZONT 2020: Prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a...

shutterstock_150366119.jpg

Srpen 14, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 4449 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Státní podpora sportu 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní podpory sportu pro rok 2015 vyhlašuje programy neinvestičního charakteru v oblasti sportu. Rozhodující pro realizaci obdržených žádostí je však finanční objem pro oblast sportu, který bude znám až v souvislosti se schválením zákona o státním rozpočtu pro rok 2015. Žádosti je možné předkládat do 30. září 2014. Tento termín je shodný pro všechny programy.

Pro rok 2015 je vyhlášeno 7 programů, které zde současně odkazují na výzvy v jednotlivých programech:

Žadateli jsou nestátní neziskové organizace (NNO). NNO musí mít mezinárodní autoritu (členství v příslušné mezinárodní sportovní federaci) – bez duplicitních sportovních odvětví. Důležitým údajem je členská základna NNO. Počet této členské základny je významným kritériem pro stanovení velikosti státní podpory pro jednotlivé sportovní spolky. Každá NNO může v rámci vyhlášených programů podat pouze jednu žádost na každý z vyhlášených programů, tzn. bez duplicitních žádostí u jednoho programu (výjimkou jsou pouze žádosti podávané na významné sportovní akce).

Dotace se poskytují maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů s tím, že při vyúčtování budou vykázány i vlastní náklady (minimálně 30 %), s výjimkou zdravotně postižených sportovců, žáků – členů školních a univerzitních sportovních klubů, pokud není příslušným programem nebo rozhodnutím stanoveno jinak. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován z různých zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu, pokud není Programem stanoveno jinak.

Chcete se dozvědět více o jednotlivých výzvách, nebo se zeptat na jiné dotační možnosti? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Radka Běhávková, @: radka.behavkova@cyrrusadvisory.cz, T: + 420 538 705 778.

Zdroj

Tags:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>