MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Qur'an_book_made_by_tartars

Kreativní Evropa: Projekty evropské spolupráce

Strusta_Lake_-_Panorama

Nadnárodní kulturní produkty cestovního ruchu a Cestovní ruch a...

shutterstock_135125720.jpg

Srpen 21, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2651 Veřejný sektor

Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů – ROP Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013 s názvem Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů.  Intervence  v rámci  této  oblasti  budou  směřovat  ke  zlepšení  kvality  nebo  rozšíření vzdělávací  infrastruktury  středních  a  vyšších  odborných  škol  a  zlepšení  kvality  nebo  rozšíření zdravotnické  infrastruktury,  a  to  investicemi  do  obnovy,  modernizace  nebo  rozšíření  stávajících zařízení  a  pořizováním  technologicky  vyspělého  vybavení.  V oblasti  sociálních  služeb  budou intervence zaměřeny na budování nových, obnovu nebo rozšíření stávajících zařízení včetně pořízení technologicky  vyspělého  zařízení.  V oblasti  zdravotnictví  budou  intervence  zaměřeny  na  vytvoření komplexní  infrastruktury  emergenční  péče,  na  malá  centra  primární  zdravotní  péče,  budování školících  center  a  jejich  vybavení,  zdravotnické  přístroje,  zdravotnické  laboratoře,  informační  centra a jejich vybavení, podporu optimalizace logistických a obslužných procesů.

Kvalitní  infrastruktura  v oblasti  vzdělávání,  sociální  péče  a zdravotnictví  ve  městech  je  nezbytnou podmínkou  zvýšení  kvality  poskytování  těchto  veřejných  služeb  pro  obyvatelstvo  z  blízkého i vzdáleného  okolí  (v  závislosti  na  jejich  charakteru,  věcném  a  personálním  zaměření).  Města  jsou přirozenými centry pro poskytování těchto služeb,  a proto je nutné rozvíjet infrastrukturu právě zde, kde  bude  zaznamenáván  široký  dopad  na  celý  region  a  zároveň  dojde  k  efektivnímu  alokování omezených  zdrojů.  Kvalitní  infrastruktura  v oblasti  lidských  zdrojů  je  nezbytnou  podmínkou udržitelného  rozvoje  regionu  a stává  se  důležitým  kritériem  při  rozhodování  potenciálních  investorů, ale i obyvatel o umísťování investic ve městech a v regionu.

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:

  • Modernizaci a fyzickou obnovu středních škol.
  • Modernizaci  vybavení  středních  škol  a  vyšších  odborných  škol  (např.  vybavení  pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben).
  • Revitalizaci  a  modernizaci  stávajících  objektů  za  účelem  využití  pro  vzdělávání  a  rozvoj lidských zdrojů, včetně knihoven regionálního významu.
  • Úpravy  vzdělávací  infrastruktury  v  návaznosti  na  potřeby  dalšího  vzdělávání  (např. polyfunkční  vybavení  učeben  s  ohledem  na  kombinované  využití  pro  běžné  stupně  škol a další  vzdělávání  v rámci  komunitních  škol,  modernizace  a  dostavba  knihoven,  včetně nákupu ICT).
  • Výstavbu, modernizaci a rekonstrukci infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením).
  • Výstavbu,  modernizaci  a  rekonstrukci  krajských  zdravotnických  zařízení  včetně  nových technologií  (vytvoření  komplexní  infrastruktury  v  oblasti  emergenční  a  akutní  péče,  malá centra  primární  zdravotní  péče,  zdravotnické  přístroje,  zdravotnické  laboratoře,  informační centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a obslužných procesů).

Příjemci podpory mohou být kraje v případě projektů realizovaných ve městech od 5 000 obyvatel, organizace zřízené či založené krajem v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel a Nestátní neziskové organizace v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel.

Konec příjmu všech žádostí je 25. září 2014 ve 12:00 hod. Žádost  o  dotaci  bude  předkládána  osobně  územně  příslušnému  Územnímu  odboru  realizace programu (ÚORP) na oddělení administrace projektů.

Chcete se dozvědět víc o výzvě ROP SZ Výzva č. 59 – Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, nebo se zeptat na možnosti dotací pro soukromý či veřejný sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Petra Králíčková, @: petra.kralickova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 775 475 301

Zdroj:

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>