MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
800px-JZE_Cinema_66_Foyer_mit_Publikum

Dílčí program MEDIA – podpora filmového vzdělávání a práce...

shutterstock_75083293.jpg

Programy práce s dětmi a mláděží

Qur'an_book_made_by_tartars

Srpen 19, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2950 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Kreativní Evropa: Projekty evropské spolupráce

Kreativní Evropa je rámcovým programem Evropské komise, který má za cíl podporovat kulturu a mediální odvětví. Tento rámcový program pro programovací období 2014 – 2020 navazuje na dva programy fungující v programovém období předchozím, Program Kultura a Program MEDIA. Hlavními podporovanými tématy jsou:

  • Iniciativy v odvětví kultury, jako je podpora přeshraniční spolupráce, vytváření sítí či literární překlady,
  • Iniciativy v audiovizuálních odvětvích, zejména podpora rozvoje, distribuce a přístupu k audiovizuálním dílům,
  • Mezioborové prvky, včetně záručního mechanismu a nadnárodní politické spolupráce.

V rámci tohoto programu byla vydána výzva na podporu projektů evropské spolupráce. Tato si klade za cíl právě rozvoj spolupráce v kulturním odvětví na mezinárodní úrovni. Vzhledem k tomuto zaměření na nadnárodní spolupráci jsou kladeny na podporované projekty specifické požadavky, zejména co se týče žadatelů o grant. Projekt může předložit pouze skupina několika partnerů pocházejících z různých států zapojujících se do rámcového programu Kreativní Evropa. Jsou vymezeny dva typy projektů:

  • Kategorie 1: Projekty evropské spolupráce menšího rozsahu, na kterých se musí podílet alespoň 3 partneři z alespoň 3 různých států. Maximální výše dotace pro takový projekt je 200 000 EUR (60% uznatelných nákladů).
  • Kategorie 2: Projekty evropské spolupráce většího rozsahu, na kterých se musí podílet alespoň 6 partnerů z alespoň 6 různých států. Maximální výše dotace pro takový projekt je 2 000 000 EUR (50% uznatelných nákladů).

Navrhované aktivity by se měly zaměřovat zejména na spolupráci aktérů kulturního a tvůrčího odvětví z různých evropských zemí a na rozšiřování publika. Jako ukázky podporovaných aktivit můžeme uvést tyto příklady:

  • Výměna kulturních aktérů, kteří by si tak mohli osvojit nové dovednosti a know-how potřebné k adaptaci na měnící se prostředí (nové přístupy k rozvoji publika, nové obchodní a manažerské modely, atp.), a to prostřednictvím školení, workshopů či přípravy materiálů a webových stránek k tomu určených.
  • Výměna kulturních činitelů mezi jednotlivými zeměmi (dlouhodobé pobyty a stáže), které by měly pomoci s rozvojem jejich kariéry. Aktivity mohou zahrnovat i uměleckou tvorbu, která by pak mohla být předvedena ve více zemích.
  • Kulturní organizace z různých zemí by se měly setkávat a společně vytvářet a vystupovat na různých událostech a místech napříč Evropou. Musí být zahrnuty propagační aktivity a rozvojové aktivity zaměřené na publikum.
  • Nadnárodní výměna artefaktů s evropským rozměrem. Nejedná se nutně o vytváření nových děl, ale o podporu cirkulace děl již existujících. Toto by mělo napomoci i rozšiřování publika.

Chcete se dozvědět více k výzvě Kreativní Evropa: Projekty evropské spolupráce, nebo se zeptat na další dotační možnosti? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @:lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz. T: +420 210 028 452.

Zdroj

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>