MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_135125720.jpg

Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů – ROP Severozápad

Program rozvoje venkova v novém programovém období 2014-2020

Program rozvoje venkova v novém programovém období 2014-2020

Strusta_Lake_-_Panorama

Srpen 22, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3909 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Nadnárodní kulturní produkty cestovního ruchu a Cestovní ruch a jeho přístupnost pro všechny

Evropská komise uveřejnila výzvu, která má za cíl podpořit projekty zasazující se o rozvoj nadnárodních kulturních produktů cestovního ruchu a o zpřístupňování cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že Evropa je jednou z hlavních kulturních turistických destinací (asi 40 % evropského cestovního ruchu představuje právě kulturní cestovní ruch), je proto žádoucí, aby byl tento sektor a jeho nabídka dále rozvíjena. Zároveň je třeba odstraňovat bariéry (ať už fyzické, společenské nebo komunikační), které by mohly omezovat turisty ve vyhledávání evropských kulturních produktů.

Tato výzva je zaměřena na dvě stěžejní témata.

Téma A: Nadnárodní kulturní produkty cestovního ruchu

Tato část výzvy je určena projektům zaměřeným na spolupráci směřující k podpoře mezinárodního cestovního ruchu založeného na evropském kulturním a průmyslovém dědictví. Myšlenkou tohoto tématu je doplnit regionální a národní politiky pomocí podpory celoevropské spolupráce zaměřené na navrhování inovativních nadnárodních produktů těžících ze společného evropského kulturního či průmyslového dědictví.

Vybrané projekty by měly přinést některé z těchto dílčích cílů:

  • utváření nových strategií cestovního ruchu,
  • podpora cestovního ruchu v regionech postižených krizí s cílem podpořit zaměstnanost a růst,
  • usnadnit a podporovat partnerství soukromého a veřejného sektoru a podporovat integraci podniků působících v kulturním a průmyslovém cestovním ruchu,
  • zlepšení kvality nabídky cestovního ruchu prostřednictvím posílení příhraniční spolupráce,
  • zlepšení manažerských dovedností veřejných a soukromých subjekt, které mají na starosti rozvoj tematických produktů.

U tohoto tématu je kladen velký důraz na evropský rozměr projektů. Proto je zde na žadatele o dotaci kladena podmínka existence skupiny alespoň 5 partnerů pocházejících z minimálně 5 evropských zemí. Dále zde platí podmínka spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Proto se projektu musí účastnit alespoň jeden zástupce veřejné moci a minimálně 2 malé či střední podniky.

Téma B: Cestovní ruch a jeho přístupnost všem

Druhá část výzvy se týká zpřístupňování cestovního ruchu. Téma je zaměřené zejména na podporu podnikání a řízení v cestovním ruchu. Toto téma je spojeno s myšlenkou Přístupného turismu (Accessible Tourism) a jeho zavádění do rozvoje a poskytování kulturních produktů cestovního ruchu. Konečným cílem těchto projektů by mělo být zavádění nových obchodních praktik a strategického plánování do cestovního ruchu.

Vybrané projekty by měly přinést některé z těchto dílčích cílů:

  • zapojení nových subjektů v dodavatelském řetězci cestovního ruchu, čímž by se měl podpořit vznik nových podniků,
  • sdílení zkušeností a informací mezi podnikateli ohledně překážek, výzev a výhod, aby tak došlo ke zpřístupňování cestovního ruchu,
  • podpora výměny know-how, postupů, rozvoj sítí a diskusních fór mezi veřejným a soukromým sektorem a akademickou obcí,
  • posílení manažerských dovedností veřejných a soukromých subjektů při řešení problematiky přístupnosti cestovního ruchu.

U této části výzvy není nutná příhraniční spolupráce. Avšak podmínka spolupráce více partnerů je stanovena i zde. Žadatelé musí být skupinou alespoň 3 partnerů, z nichž jeden bude zástupce veřejné moci, jeden poskytovatelem školení v oblasti cestovního ruchu a jeden obchodním sdružením či obchodní, průmyslovou či řemeslnou komorou.

Chcete se dozvědět více informací k výzvě Nadnárodní kulturní produkty cestovního ruchu a Cestovní ruch a jeho přístupnost pro všechny, nebo se zeptat na další dotační možnosti? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @:lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz. T: +420 210 028 452.

Zdroj

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>