MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Decin_namesti

Podpora regenerace a revitalizace malých a středních měst v...

shutterstock_115264639.jpg

Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

shutterstock_155878709.jpg

Srpen 26, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 7536 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Integrovaný regionální operační program v programovém období 2014-2020

Vláda ČR, následně pak i Evropská komise, schválila programový dokument Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) pro období 2014-2020. V rámci tohoto programu bude mezi žadatele rozdělena částka ve výši 132 miliard korun.

IROP vznikl sloučením regionálních operačních programů a tak došlo i ke změně podporovaných aktivit. Informace o jednotlivých prioritních osách spolu s příklady podpořitelných projektů jsou popsány na následujících řádcích.

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony je cílena na zvyšování konkurenceschopnosti regionů prostřednictvím zkvalitňování infrastruktury a rozvojem alternativních a šetrných dopravních systémů. Podpora bude směřovat zejména na rekonstrukci, modernizaci či výstavbu silnic a budování obchvatů, podchodů a nadchodů. Mezi podpořitelné projekty bude dále spadat výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, nákup nízkoemisních vozidel a v neposlední řadě také výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras. Vedle těchto projektů bude možné pořídit i doplňkovou zeleň (např. aleje, zelené pásy apod.). Celková alokace této osy činí 44 mld. Kč.

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů bude usilovat o odstraňování sociálních disparit a zajištění lepšího přístupu k veřejným službám ve městech a na venkově. Na projekty realizované v rámci této osy je vyčleněna částka 49 mld. Kč. Podpořeny budou investice na rekonstrukci zařízení pro poskytování komunitní péče, pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení, výstavu, rekonstrukci, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Dále bude podpora směřovat do oblasti školství a to zejména na výstavbu, rekonstrukci a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědeckých a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností. Další podporovanou oblastí je sektor bydlení. Zde bude možné využít dotaci na zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměnu a rekonstrukci oken a dveří, výměnu zdroje tepla a výměnu rozvodů tepla a vody.

Prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí s celkovou alokací 24 mld. Kč je zaměřena na zajištění dobré správy území a zefektivnění činnosti institucí veřejné správy. V oblasti posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví bude podporována revitalizace nemovitých národních kulturních památek, památek zapsaných na seznam UNESCO či revitalizace památek ve vesnických a městských rezervacích. Další opatření podporují investice do oblasti eGovermentu a modernizaci informačních a komunikačních systémů. Kromě toho bude možné získat dotaci na pořízení územních a regulačních plánů či územních studií.

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj navazuje na všechny tři uvedené osy za použití metod komunitně vedeného místního rozvoje a je určena místním akčním skupinám. Kromě výše uvedených podporovaných aktivit budou podporovány přípravné a podpůrné činnosti, které spočívají v budování kapacit, odborné přípravě a vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Podpora provozních nákladů a nákladů na oživení nepřekročí 10% celkových veřejných výdajů vzniklých v rámci SCLLD.

Máte-li zájem o bližší informace, kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Alžběta Klimešová, @:alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 750

Zdroj

Tags: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>