MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Program rozvoje venkova v novém programovém období 2014-2020

Program rozvoje venkova v novém programovém období 2014-2020

shutterstock_155878709.jpg

Integrovaný regionální operační program v programovém období 2014-2020

Decin_namesti

Srpen 26, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 4273 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Podpora regenerace a revitalizace malých a středních měst v regionu soudržnosti Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila dne 18. srpna 2014 výzvu k předkládání žádostí o podporu revitalizace a regenerace ve městech, která spadají do kategorie malých a středních. Omezením pro získání dotace je spojitost projektu s městem, které má 5000 až 49 999 obyvatel.

Dotaci o maximální výši až 85% všech způsobilých nákladů projektu mohou získat kraje, města, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace a školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazenou do školského rejstříku.

Minimální přípustná hranice způsobilých výdajů projetku musí činit 5 000 000 Kč, přičemž celkové způsobilé, ale také nezpůsobilé výdaje nesmí při podání žádosti překročit částku 49 999 999 EUR na individuální projekt.

Mezi způsobilé výdaje patří zejména nákup pozemků, ve vyjímečných případech výkup budov před demolicí, zabezpečení stavby, odstranění stavby, stavební části stavby, technické zařízení staveb (např. vzduchotechnika, elektroinstalace atd.), technologická zařízení, kterými jsou například stroje (včetně montáže), rozvody komunikačních sítí. Dále také mezi způsobilé výdaje patří nákup patentů, licencí, know-how, ale také výdaje na realizaci výběrových řízení.

Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na den 18. září 2014 ve 12:00 hod.

Chcete se dozvědět více o výzvě ROP SZ Výzva č. 58 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst, nebo se zeptat na dotační možnosti pro soukromý sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj

Tags: , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>