MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_115264639.jpg

Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

zamestnanost

Zaměstnanost o.s. dokončilo první část realizace KA 02 –...

shutterstock_143557168.jpg

Srpen 28, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3791 Veřejný sektor

Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Podpora je zaměřena na dosažení stabilizovaného a vyváženého rozvoje venkovských oblastí regionu prostřednictvím zvýšení kvality místní veřejné infrastruktury, obecně fyzického a kulturního prostředí. Komplexně řešené integrované projekty, které budou preferovány, přispějí místním rozvojovým investičním potřebám a povedou k rozvoji a ekonomické a sociální stabilizaci venkovských oblastí.

Zlepšení fyzického vzhledu a veřejné infrastruktury obcí a obnovení a zlepšení jejich obvyklých funkcí je základní a nezbytnou podmínkou zlepšení životního prostředí a kvality života obyvatel. Infrastruktura se významnou měrou podílí na uspokojování ekonomických, sociálních a kulturních potřeb obyvatel, zejména potom na celkové ekonomické a sociální stabilizaci regionu. Zlepšováním fyzického prostředí dojde k eliminaci největších regionálních disparit.

Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na:

 • Revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí prostřednictvím:
 • Stavební  obnovy  a  dostavby  veřejných  prostranství  (včetně  „venkovských nezemědělských brownfieldů“), náměstí, architektonických prvků;
 • Rekonstrukce  a  regenerace  zchátralých  objektů a  výrobních  a  jiných  areálů  dříve využívaných  pro  průmyslové,  dopravní,  vojenské  a  administrativní  účely
  (brownfields),  včetně  venkovských  nezemědělských  brownfieldů,  pro  jejich  další využití jako součásti konceptu regenerace určitého území;
 • Dekontaminace a sanace území brownfields (pokud nespadá do působnosti OP ŽP);
 • Výstavby,  rekonstrukce  a  vybavení  objektů  pro  kulturní  a  komunitní  život,  veřejný sektor (včetně značení a úprav pro tělesně postižené);
 • Včetně (pokud je součástí komplexního řešení): rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších zón, podchodů, pásů pro cyklisty včetně značení a úprav pro tělesně postižené; rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení; renovace  a  zakládání  veřejných  zelených  ploch,  parků,  rekreačních  zón
  apod. (bez vazby na cestovní ruch); rekonstrukce  a  obnovy  historických  a  kulturních  památek (bez  vazby na cestovní ruch); rekonstrukce, modernizace a výstavba dětských hřišť, veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity;investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné dopravy (autobusové zastávky); rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně parkovacích ploch; rekonstrukce  a  výstavby  místní  technické  infrastruktury  včetně  rozvodů datových (komunikačních) sítí; investic  na  podporu  zvýšeného  využití  obnovitelných  zdrojů  energie  (OZE) ve venkovských obcích.
 • Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů:
 • Výstavba,  rekonstrukce,  modernizace  a  vybavení  vzdělávacích  institucí  včetně vybavení ICT (střední a vyšší odborné školství, celoživotní vzdělávání, APZ, knihovny);
 • Výstavba,  rekonstrukce,  modernizace  a  vybavení  institucí  sloužících  skupinám ohroženým  vyloučením  ze  společnosti,  podporující  sociální  začlenění  uživatele do společnosti;
 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení;
 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti;
 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory.
 • Infrastruktura pro hospodářský rozvoj:
 • Rekonstrukce  a  regenerace  zchátralých  objektů a  výrobních  a  jiných  areálů  dříve využívaných  pro  průmyslové,  dopravní,  vojenské  a  administrativní  účely(brownfields) pro nové využití – ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou vybavenost včetně rozšíření o nové sousedící plochy;
 • Rekonstrukce a  výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení), včetně rozvodů datových (komunikačních) sítí;
 • Rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací.

U výzvy č.62 Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 5 mil. Kč. U výzvy č. 63 je minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 2 mil. Kč. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 5 mil. Kč.

Konec příjmu žádostí je u obou výzev 25. září ve 12:00 hodin.

Chcete se dozvědět víc o výzvě ROP SZ Výzva č. 62 – 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury  a ROP SZ Výzva č. 63 – 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury nebo se zeptat na možnosti dotací pro soukromý či veřejný sektor?

Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Petra Králíčková, @: petra.kralickova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 775 475 301

Zdroj

Tags: , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>