MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotace_sportovní_hala

Nové dotace na zkvalitnění sportovišť v menších obcích

network-6379753_960_720

Digitální podnik – dotace na nákup hardware a software

VŘ

Červenec 22, 2021 Komentáře (0) Zobrazení : 1528 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Jak se z pohledu zadavatele zakázky vypořádat s institutem odpovědného zadávání

V roce 2021 začala pro zadavatele zakázek platit nová pravidla. Změny se dotýkají nejen zadavatelů v rámci zákona č. 136/2016 Sb. ohledně zadávání veřejných zakázek, ale i mimo jeho rámec, např. pro veřejné zadavatele u zakázek malého rozsahu, zadavatele z okruhu podnikatelských subjektů nebo pro podnikatele z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OPPIK). V souvislosti se změnami zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, byl zaveden nový institut tzv. odpovědného zadávání.

Zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016:

„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Vzhledem k nově uvedené povinnosti nastává otázka, jak zadavatel prokáže, resp. odůvodní, proč a jak instituty odpovědného zadávání u konkrétní zakázky využil, nebo naopak nevyužil. Na tomto místě rozhodně patří pochvala Ministerstvu práce a sociálních věcí a případně dalším dotčeným subjektům, které připravili tzv. Kontrolní list pro vyhodnocení sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce (tzv. obecný checklist a checklist stavebních zakázek), který je dostupný na stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání (OVZ).

Pokud budete jako zadavatel zadávat zakázku v režimu zákona č. 134/2016, popřípadě i zakázku malého rozsahu v pozici např. veřejného zadavatele (typicky obce), doporučujeme před a při přípravě zadávacích podmínek zohlednit aspekty odpovědného zadávání dle příloh uvedených pod odkazem výše (jedna příloha je obecná, druhá se přímo týká stavebních zakázek). Nicméně pozor! Už i v rámci zakázek mimo režim zákona, kde byl zadavatelem podnikatelský subjekt v rámci programu OPPIK, jsme se v praxi setkali s požadavky kontrolních orgánů na zohlednění aspektů odpovědného zadávání. Právě využití uvedených formulářů se nám dobře osvědčilo.

S ohledem na právní jistotu i skutečnou smysluplnost a efektivnost zadávacích nebo výběrových řízení, nelze než doporučit, aby zadavatel jakékoli zakázky přemýšlel při tvorbě zadávacích podmínek nejen z pohledu klasických zásad zadávání (jako je rovnost, nediskriminace, transparentnost), ale nově vždy zvažoval (a pokud je možné, tak i zapracoval) podmínky odpovědného zadávání ať už ve vztahu k sociálním a environmentálním aspektům, tak z pohledu inovací.

Dalším zajímavým a v praxi poměrně zatím novým institutem, kterým se budeme zabývat v některém z následujících článků, je povinnosti dle zákona č. 134/2016, O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, spočívající v nutnosti zadavatele zjišťovat skutečného majitele dodavatele plnění v rámci zakázky.

Pokud byste měli jakožto zadavatel zakázky problém s přípravou a realizací zakázky, neváhejte se na nás obrátit a nechat se i mimo jiné kompletně zastoupit při procesu zadávacího nebo výběrového řízení. Rovněž neváhejte vyzkoušet naši unikátní službu spočívající v přípravě podkladů k zadávacímu nebo výběrovému řízení do 24 hodin.

Redakce Dotačních novin, T: 775 437 017, @: info@dotacni.info

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>