MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Kontejner

Dotace na odpadové hospodářství

Palec_dolů

2x odsunuté kontinuální výzvy v OPPIK – transparentní podmínky...

shutterstock_147596915

Září 22, 2015 Komentáře (0) Zobrazení : 4407 Soukromý sektor, Veřejný sektor, Životní prostředí

Jaké projekty budou podporovány v oblasti přírody a krajiny?

Plánujete-li obnovit zeleň či odbahnit rybník ve vaší obci, výsadbu dřevin či zakládání parků, sadů a remízků, pak by Vám neměl rozhodně uniknout tento článek. Pro všechny tyto projekty je v prvních výzvách v rámci prioritní osy 4, zabývající se ochranou a péčí o přírodu a krajinu, vyčleněno okolo 2,9 miliard korun. Výzvy jsou nyní otevřeny do 14. 10. 2015. Další vlna se očekává v březnu 2016.

V novém období lze získat dotace na řadu projektů podporující udržitelnost a stabilitu kulturní krajiny pro další generace. Ve zvláště chráněných územích mohou vznikat projekty na zachování a zlepšení stavu předmětu ochrany a budování návštěvnické infrastruktury. Bude možno stavět i návštěvnická střediska, jejich vznik však musí být zanesen v plánech péče o dané území. Dalším často realizovaným záměrem je výsadba stromů, jak liniová tak skupinová, zde je nutné držet se tradičních druhů stromů. Novinkou v tomto období je podpora obnovy historické cestní sítě, aby se zajistila průchodnost krajinou. Důležitou podmínkou je budovat tyto cesty nezpevněné.

Nezbytným prvkem v krajině je samozřejmě také voda. I nyní budou poskytovány dotace na budování a obnovu tůní, mokřadů a rybníčků, ty by měly poskytovat nejen akumulační funkci, ale především ekologickou, např. vytvářet prostředí pro vzácné druhy, zachovávat přírodní charakter a podporovat volný pohyb organismů v krajině. Projekty na tzv. územní systémy ekologické stability budou podpořeny až do 100 % celkových nákladů. To vypovídá i o jejich nesporné důležitosti v krajině. Jedná se o prvky zelených pásů a dostatečně velkých ploch, které poskytují možnost existence přirozených společenstev rostlin a živočichů. Podporovány budou samozřejmě i revitalizace niv a toků, tyto záměry však musí být uvedeny v plánech povodí. Přímo v obcích bude možné opět získat dotaci na zakládání parků, sadů, alejí, lesoparků a remízků. Žádosti se mohou vztahovat také na ošetření stávající zeleně. Jako doplňující prvky bude možné zakládat přírodní tůňky a mokřady.

Chcete se dozvědět více o dotacích v oblasti přírody a krajiny? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Mgr. Lucie Tomčíková, konzultant, T: 778 412 751; @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>