MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_76565212.jpg

MŠMT vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů výzkumných infrastruktur

vyzkum.jpg

EURIPIDES 2: Podpora výzkumu, vývoje a komerčního využití v...

kniha

Červenec 17, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2252 Veřejný sektor

Krajanský vzdělávací program a Lektoráty českého jazyka a literatury

Krajanský vzdělávací program a Lektoráty českého jazyka a literatury jsou součástí Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015. Primárním cílem je i nadále šířit a udržovat český jazyk a kulturu za hranicemi České republiky. V rámci těchto programů je možné vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční vzdělávací instituce (univerzity) a vysílání učitelů k českým krajanským komunitám v zahraničí.

Program je rozdělen na následující skupiny:

  1. Semestrální stipendijní studijní pobyty.
  2. Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany.
  3. Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit.
  4. Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám.
  5. Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce.

Semestrální stipendijní studijní pobyty jsou určeny pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR. Podmínkou účasti je dobrá znalost českého jazyka.

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst.

Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit má za cíl zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, které mají vazbu na český jazyk a literaturu. Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst.

Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám a jejich působení zde má širší význam než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentárních a vzdělávacích (osvětových) projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR.

Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce má za cíl propagaci českého jazyka a literatury, české kultury a reálií České republiky. V případě zájmu o výuku českého jazyka a literatury může lektor po dohodě s MZV, MŠMT a Domem zahraniční spolupráce část časové dotace uplatnit při výuce českého jazyka v těchto krajanských komunitách.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte kontaktovat specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452.

Zdroj

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>