MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Podpora institucionálního partnerství mezi východní Evropou a Švýcarskem

Podpora institucionálního partnerství mezi východní Evropou a Švýcarskem

kniha

Krajanský vzdělávací program a Lektoráty českého jazyka a literatury

shutterstock_76565212.jpg

Červenec 16, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3400 Veřejný sektor

MŠMT vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů výzkumných infrastruktur

Dne 23. června vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k předkládání návrhů výzkumných infrastruktur. Výzva je součástí dvoustupňového hodnotícího procesu, v jehož první fázi budou vybrány projekty, které věcně odpovídají charakteristikám a definici výzkumné infrastruktury. Návrhy lze podávat nejpozději do 31.7.2014. Po vyhlášení úspěšných návrhů zpracují žadatelé formuláře, nezbytné pro druhou fázi hodnocení, jako podklad ke zhodnocení vědecké hodnoty návrhu.

Podpora, která bude přidělena vybraným infrastrukturám je určená zejména na pokrytí provozních nákladů výzkumných infrastruktur, financování aktualizace provozu. Další podpořenou aktivitou z tohoto programu jest účast v mezinárodních infrastrukturách a sítích infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Proces hodnocení, společně s hodnotícími kritérii se řídí „Metodikou hodnocení výzkumných infrastruktur“, vypracovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  Hodnocení probíhá dle charakteristiky a definice výzkumné infrastruktury (VI), která zní:

„Výzkumné infrastruktury, které mohou vznikat ve všech oborech, jsou jedinečná zařízení nebo virtuální platformy, které poskytují výzkumné komunitě zdroje a služby k realizaci špičkového výzkumu a vývoje. Tyto VI se mohou nacházet na jednom místě, mohou být distribuované nebo e-infrastruktury, mohou být i součástí nadnárodních sítí a mohou mít rozličnou právní formu. VI jsou zřizovány pro využití i dalšími výzkumnými organizacemi a jinými uživateli za předem definovaných a transparentních podmínek.“

Mimo tuto definici je dále nutné, aby výzkumná infrastruktura splňovala další atributy, kterými jsou:

  •  Stabilní a efektivní řízení
  •  Uživatelská strategie
  •  Strategie přístupu
  •  Rozvojová strategie

Výsledky hodnocení zároveň budou východiskem pro aktualizaci Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, jež bude plnit roli strategického materiálu ČR pro oblast výzkumných infrastruktur.

Chcete se dozvědět více o výzvě Výzva MŠMT k předkládání návrhů výzkumných infrastruktur, nebo se zeptat na dotační možnosti pro soukromý sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj

Tags: , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>