MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Dotační noviny_VS

Dotační noviny pro veřejný sektor 04/2022

Dotační noviny_VS

Dotační noviny pro veřejný sektor 05/2022

Letní kolo nabité zajímavých výzev z OPŽP se blíží

Květen 31, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 1247 Veřejný sektor, Životní prostředí

Letní kolo plné zajímavých výzev z OPŽP se blíží

Dle platného harmonogramu OPŽP na rok 2022 se máme v nejbližší době těšit na velmi zajímavé výzvy, a to jak v oblasti dotací na obnovitelné zdroje nebo také např. na odpadové hospodářství či ekologické nakládání s vodou. I přes různorodost oblastí mají jedno společné – termín vyhlášení (dle aktuálního harmonogramu z konce května 2022) je stanoven na červenec 2022. Pokud tedy nedojde ke změnám, tak nás čeká celkem nabité dotační léto.

Oblast úspory energií a obnovitelných zdrojů energie

V rámci těchto témat se můžete těšit na několik výzev. V první řadě se jedná o  výzvu na výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů na veřejných budovách. Z dotace bude možné podpořit např. pořízení fotovoltaických elektráren na střechy budov či jejich umístění na veřejné infrastruktuře – např. čističky odpadních vod. Další zajímavou možností je dotace na výstavbu veřejných budov, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí a budou splňovat energetické parametry pro pasivní, nulové či plusové budovy. Zároveň bude vyhlášena v OPŽP i zcela nová podpora, a to na snížení energetické náročnosti gastro či prádelenských provozů ve zdravotnictví, školství či sociálních službách. Z dotace půjde pořídit výměna stávajících neúsporných spotřebičů v kuchyních a dalšího zázemí – např. konvektomaty, vzduchotechnika v jídelně apod.

Přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

V této oblasti je vyhlášení řady výzev očekáváno až na „babí léto“ či zimu tohoto roku. Přesto je zde jedna zajímavá výjimka s předpokládaným vyhlášením výzvy v červenci 2022. Jedná se o podporu monitoringu a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů podzemích vod pro obce v krystaliniku Českého masivu. Z dotace bude možné financovat vrtné hydrogeologické průzkumy či analyzovat zásoby podzemní vody.

Výstavba vodovodů a kanalizací

V této oblasti nás čeká dle harmonogramu skutečně štědrá letní nadílka. Konkrétně by měly být vyhlášeny výzvy v oblasti výstavby/dostavby vodovodů a kanalizací. Zároveň bude dotačně pokrytá i oblast na podporu výstavby centrální čističky odpadních vod (ČOV) nebo i decentralizované ČOV. Výzev v této oblasti bude několik, část tohoto tématu následně bude dotačně podporována i v listopadu tohoto roku. Z pohledu možností financování této infrastruktury se bude jednat o velmi produktivní období.

Odpadové hospodářství

V rámci letního kola výzev budou podporovány i opatření v oblasti materiálového využití odpadů, tedy mají šanci uspět projekty zaměřené na pořízení různých třídících či dotřiďovacích linek. Dojde i k finanční podpoře výstavby či rekonstrukce sběrných dvorů. Zároveň bude dotace směřovat i do šetrnějšího nakládání s čistírenskými kaly, energetického využití odpadů, chemické recyklaci či nakládání s nebezpečnými odpady. Pro úplnost ještě doplňme, že na podzim (říjen 2022) je dle harmonogramu očekávána výzva na nákupy kompostérů či výstavbu a vybavení tzv. re-use center.

Snižování emisí, rekultivace starých skládek

Poslední doménou, ve které jsou očekávány „letní výzvy“, je oblast snižování emisí stacionárních zdrojů. Konkrétně bude možné podpořit náhradu nebo rekonstrukci  stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů. Na tomto místě je důležité upozornit, že výzva platí pouze pro subjekty (příjemce), jejichž průmyslový stacionární zdroj znečištění ovzduší byl v aktualizovaném programu zlepšování kvality ovzduší identifikován jako významný z pohledu příspěvku k úrovni znečištění ovzduší. Dále mají šanci uspět i projekty pořízení a náhrady monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line zařízení k jejich prezentaci. Poslední podporovanou aktivitou v sadě letních výzev v této oblasti je dotace na odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy. Zároveň s tím bude možné podpořit i rekultivaci starých skládek.

Připravujete projekt do některé z výše uvedených oblastí? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám bezplatně zkonzultujeme Váš dotační záměr.

Redakce Dotačních Novin, T: 530 338 801, @: info@dotacni.info

Tags: , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>