MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_142780753.jpg

STÁŽE VE FIRMÁCH – VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

shutterstock_157550795.jpg

Prevence kriminality

shutterstock_108518495.jpg

Červen 12, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3470 Veřejný sektor

Malé grantové schéma: Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II

Ministerstvo životního prostředí jako zprostředkovatel Malého grantového schématu vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Malého grantového schématu Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II z EHP fondů 2009-2014. Hlavním cílem Malého grantového schématu je omezení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče a dále na aktualizaci a tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy, včetně přípravy odborných podkladů, které umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů. 

Mezi podporované aktivity patří realizace schválených záchranných programů a programů péče, aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro výzvou stanovené prioritní druhy včetně přípravy nezbytných odborných podkladů pro rozhodování o Záchranných programech pro zvláště chráněné druhy.

V případě záchranných programů matizny bahenní a rdestu dlouholistého, které byly přijaty před stanovením jednotné osnovy textů záchranných programů a zároveň již byla, s ohledem na dobu jejich přijetí, řada aktivit realizována, je níže uveden výčet vybraných opatření. Z hlediska oprávněnosti je možné předkládat pouze projekty řešící realizaci jednoho či více z následujících opatření:

Záchranný program matizny bahenní:

 • Opatření 21.4.1. Výzkum biologie druhu a péče o druh.
 • Opatření 21.4.3. Péče o lokality.
 • Opatření 21.4.4. Výchova a osvěta.

Záchranný program pro rdest dlouholistý:

 • Opatření 1.1.1 Sledování změn rozšíření a velikosti populací.
 • Opatření 1.1.2 Studium biologie a ekologie druhu.
 • Opatření 1.1.4 Sledování dalších charakteristik na lokalitě.
 • Opatření 1.2.1 Péče o druh.
 • Opatření 1.2.2 Péče o lokality.
 • Opatření 1.3.1 Záchranná kultivace.
 • Opatření 1.5 Posilování populací, repatriace.
 • Opatření 2. Výchova a osvěta.

Prostředky z MGS se poskytují formou průběžných ex-ante plateb a závěrečné platby. Pro poskytování plateb konečnému příjemci je používán standardně model tří plateb:

 • 1. zálohová platba ve výši zaokrouhleně 30 % z částky poskytnutého grantu.
 • 2. zálohová platba ve výši zaokrouhleně 50 % z částky poskytnutého grantu.
 • Zůstatková platba ve výši zaokrouhleně 20 % z částky poskytnutého grantu.

Žádosti lze podávat do 28. července 2014 do 15:00 hodin. Způsobilým žadatelem mohou být územně samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí, NNO, vědecké výzkumné instituce, státní organizace a státní podniky.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Linda Choltová @ linda.choltova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302.

Zdroj: http://www.eeagrants.cz/cs/programy/ehp-fondy-2009-2014/cz02-zivotni-prostredi/cz02-vyzvy/2014/male-grantove-schema-vyhlaseni-otevrene-1294

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>