MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_108518495.jpg

Malé grantové schéma: Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy...

SONY DSC

Přehled aktuálních dotačních možností pro obnovu památek

shutterstock_157550795.jpg

Červen 13, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2674 Veřejný sektor

Prevence kriminality

Program prevence kriminality je v roce 2014 realizován na základě Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012-2015 schválené usnesením vlády České republiky. Cíle Programu prevence kriminality jsou snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů, snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana, efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality a komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.

Příjemcem dotace na Program prevence kriminality na rok 2014 může být pouze kraj nebo obec. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu. Žádosti o dotaci, včetně všech povinných příloh, musí být v listinné podobě doručeny na odbor prevence kriminality MV (originál) a na místně příslušný krajský úřad (kopie) do 16 hod. dne 18. června 2014.
Žadatelé o dotaci ve 2. kole Programu prevence kriminality na rok 2014 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené.
  • Naplňovat strategické cíle a priority a další podmínky obsažené ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015.
  • Postupovat podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci 2. kola Programu prevence kriminality v roce 2014.
Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Petra Králíčková, @ petra.kralickova@cyrrusadvisory.cz , T: +420 380 425 302
Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Výzva: 2. kolo Programu prevence kriminality na rok 2014 , která poskytuje základní informace pro podání žádosti a dotací.
Zdroj:http://www.mvcr.cz/clanek/2014-vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2014.aspx

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>