MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
sm_shutterstock_224601511

Mimořádná výzva programu Potenciál

shutterstock_100299176.jpg

Uvažujete o snížení energetické náročnosti vašeho podniku? Řešení nabízí...

shutterstock_155776445.jpg

Září 22, 2016 Komentáře (0) Zobrazení : 2719 Podnikání a inovace

Máte Potenciál? Nebojte se Aplikovat!

Programové období 2014 – 2020 klade zvýšený důraz na inovační potenciál podniků, jak deklarují chystané výzvy programů Potenciál a Aplikace v posledním kvartálu roku 2016. Prohlédněte si s námi krátké srovnání dotačních programů, které Vašemu vývoji navýší finanční budget.

Potenciál i Aplikace shodně podporují malé, střední a velké podniky v zavádění či zvýšení výzkumné a vývojové činnosti pro inovační růst průmyslu v České republice. Procentuální výše dotace se pohybuje v rozpětí 70 – 25 % dle charakteru projektu a typu žadatele.

Program Aplikace sleduje navýšení výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích k zavádění produktů vyšších inovačních řádů na globální trh. V rámci výzvy mohou žádat podniky ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, což je bodově i finančně zvýhodněno.

Naproti tomu program Potenciál chce zavádět a rozvíjet výzkumně-vývojové kapacity ve firmách. Potenciál je určen všem podnikům – malým, středním i velkým, které plánují vybudovat nebo rozšířit VaV centra nebo oddělení, což zvýší počet nových kvalifikovaných pracovních míst a spolupráci s výzkumnými organizacemi.

Na první pohled firmy těžko hledají praktický rozdíl v podporách, protože hantýrka dotačních programů popisuje vágní informace, které naplňuje zpravidla každý výzkumně-vývojový projekt v průmyslu.

Praktický rozdíl v programech začíná u sledovaných indikátorů, které rozlišují závazky podniků k čerpání dotaci a to poměrně významně. Program Aplikace sleduje počet výsledků výzkumu (tzn. počet patentů, funkčních vzorků, ochranných známek apod.), zatímco Potenciál monitoruje pouze počet nových nebo modernizovaných pracovišť VaV. Buď se upíšete k vyvinutí nového výsledku VaV nebo budete muset prokázat, že máte VaV pracoviště. Jak je patrné, druhý případ je méně rizikový.

Dále žadatel pocítí základní rozdíl ve způsobilých nákladech. Program Potenciál je určen zejména na investiční náklady (pořízení budov, rekonstrukce, stavby, strojové vybavení) a okrajově v omezených finančních limitech podporuje mzdy absolventů, služby poradců, software aj.

Zatímco příjemce programu Aplikace může dotovat především provozní náklady výzkumu a vývoje: mzdy a pojistné, materiál, režie, služby poradců a smluvní výzkum. Investice lze pořídit jen do výše daňových odpisů zařízení či staveb, na kterém bude VaV realizováno během projektu.

Výše podpory programy rovněž odlišuje: Potenciál poskytuje jednotnou dotaci ve výši 50 % a patří z hlediska poměru dotace a vlastních zdrojů žadatele k nejvýhodnějším programům v OPPIK. Jednotnou výši dotace pro všechny typy firem uvítají zejména velké podniky, které u standardních dotačních příležitostí OPPIK dosahují max. na 25 %.

Program Aplikace umožňuje v rámci jednoho projektu dosáhnout max. na 70 % dotaci. Výše dotace se však stanovuje podle složitějších principů na základě typu VaV aktivit, jejich vzájemného poměru, účinné spolupráce a velikosti organizace. V ideálním nastavení např. střední podnik dosáhne na dotaci 62 %. Přesnější propočet podpory Vám můžeme sestavit až na míru Vašeho konkrétního projektu. Zpravidla však výše dotace u programu Aplikace bude vyšší, než nabídne Potenciál.

Doplňující informace Vám také mohou pomoci rozhodnout, kterou zimní výzvu využít:

Výzva programu Potenciál byla předčasně uzavřena pro velký zájem, přesto byla alokace významně zpětně navýšena a lze předpokládat lepší šanci na získání dotace v případě splnění podmínek a dosáhnutí minimální bodové hranice. Naproti tomu alokace loňské výzvy byla u programu Aplikace trojnásobně převýšena. Rozhodujícím kritériem byla a je kvalita žádostí. Např. projekty firem bez předchozích výzkumných zkušeností a vysokého tržního potenciálu na dotaci pravděpodobně nedosáhnou. Příjem žádostí u programu Aplikace byl zahájen v září 2015 a doposud neznáme výsledky hodnocení. Zatímco Potenciál patřil k nejrychleji hodnoceným programům OPPIK.

Alokace nové výzvy Potenciál je plánována na 1,5 mld. Kč, Aplikace by měly přerozdělit 4,5 mld. Kč. 1 projekt v programu Aplikace může získat max. 100 mil. Kč, Potenciál umožňuje max. 75 mil. Kč pro standardní projekt.

Máte v klíčových dotačních programech VaV OPPIK jasněji? Pokud si stále nejste jisti, který program je pro Vás ten pravý, zkuste jednoduchý šifrovací klíč: Má projekt více investičních nebo provozních nákladů? Provozní výdaje Vám proplatí Aplikace, investice Potenciál.

Žádosti do výzvy Potenciálu můžete podávat od 11/2016 do 2/2017, program Aplikace přijímá projekty od 12/2016 do 4/2017, pokud poskytovatel neupraví harmonogram. V obou případech bude letos rozhodovat kvalita žádost a příjem žádostí může být předčasně uzavřen, proto přípravu nepodceňte a začněte poklady zpracovávat už nyní. Na výsledcích hodnocení kvalitní přípravu rozhodně poznáte.

Máte zájem o posouzení šancí na získání dotace ještě před započetím prací nad projektem? Chcete vědět, na jakou dotaci můžete dosáhnout v programu Aplikace? Přejete si zvýšit šance na získání dotace a maximalizovat body? Obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme v každé fázi Vašeho projektu.

Redakce Dotačních novin, Stanislava Tůmová, T: 538 705 774, @: stanislava.tumova@cyrrusadvisory.cz

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>