MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_75083293.jpg

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol...

shutterstock_157258070.jpg

Podpora vstupu na trh práce hl. m. Prahy pro...

shutterstock_155620055-1.jpg

Září 15, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3118 Soukromý sektor

Moravskoslezský kraj podpoří spolupráci podniků s vysokými školami a výzkumnými institucemi v roce 2014

V rámci Podpory podnikání Moravskoslezského kraje se otevřela výzva, trvající do 7. 10. 2014.

Smyslem a účelem této výzvy je podpořit projekty, jejichž předmětem je spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi a právnickými osobami se sídlem na území Moravskoslezského kraje. Dále budou podpořeny projekty zabývající se výzkumnou a vývojovou činností.

Tato oblast podpory umožňuje podporovat projekty týkající se:

  • Dotační titul č. 1: Poskytnutí dotace podnikům se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, jimž vysoká škola nebo jiná organizace, na základě smlouv, zajistí transfer znalostí v oblasti vědy a výzkumu. V rámci tohoto dotačního titulu je možné získat dotaci o výši až 65%, maximálně však do výše 300 000 Kč.
  • Dotační titul č. 2: Poskytnutí dotace podnikům na spolufinancování nákladů na nově vytvořené místo výzkumného pracovníka v rámci VaV činnosti vzniklé nejdříve od 1.7.2014. Nově vytvořené pracovní místo je nutné udržet po dobu dalších dvou let po ukončení projektu. Na každé nově vytvořené místo je možné získat dotaci ve výši 50%, dohromady pak ale maximálně 300 000 Kč.

Mezi příjemce dotace se řadí malé a střední podniky na území Moravskoslezského kraje.

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.

Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt v obou dotačních titulech činí 300.000 Kč.

Příjem žádostí probíhá do 7. 10. 2014 včetně.

Chcete se dozvědět více o výzvě Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014, nebo se zeptat na dotační možnosti pro soukromý sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>