MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_155620055-1.jpg

Moravskoslezský kraj podpoří spolupráci podniků s vysokými školami a...

Litho_new_Starfield&_sc_earth&moon_sun&star

Program vývoje vědeckých experimentů PRODEX

shutterstock_157258070.jpg

Září 17, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3462 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Podpora vstupu na trh práce hl. m. Prahy pro znevýhodněné osoby a podpora souladu soukromého a pracovního života

Do 9. října 2014 mohou neziskové organizace, veřejné organizace, mikropodniky a střední podniky podávat projektové žádosti o dotaci na jednu z aktivit programu Podpory vstupu na trh práce, jehož vyhlašovatelem je hlavní město Praha. V rámci obou skupin aktivit je možné realizovat projekt v nákladovém rozmezí 1 – 3 miliony Kč, přičemž je možné získat až 100% dotaci na pokrytí těchto nákladů.

Cílovou skupinou realizace projektů v rámci začleňování znevýhodněných osob na trh práce jsou osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, osoby závislé a ohrožené závislostmi, nezaměstnané osoby starší 50 let, příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu, osoby po (ve) výkonu trestu, osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin, anebo osoby bez přístřeší.

Pomoci těmto osobám lze realizací projektů jako je například podpora znevýhodněných osob na trhu práce při hledání a udržení práce, trénink pracovních dovedností, vzdělávání znevýhodněných osob s cílem integrovat a udržet tyto osoby na trhu práce nebo rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života, tj. např. doplnění dovedností osob v předdůchodovém věku.

V rámci podpory souladu pracovního a soukromého života jde především o podporu rodičů na rodičovské či mateřské dovolené nebo vracejících se po rodičovské či mateřské dovolené zpět do práce a osob vracejících se po péči o závislého člena rodiny na trh práce, rodičů samoživitelů s dětmi a zaměstnanců s dětmi.

Takové podpory lze dosáhnout např. vzděláváním a podpůrnými aktivitami pro rodiče s cílem usnadnit nalezení vhodného pracovního uplatnění (s důrazem na aktivity zaměřené na osoby bez předchozí pracovní zkušenosti vracející se z rodičovské dovolené a na aktivity zaměřené na rodiče samoživitele), rozvojem služeb péče o děti do 10 let věku s cílem sladit pracovní a soukromý život jejich rodičů, např. rozvoj firemní školky, rozvoj služeb mateřských center, rozvoj služeb péče o děti do 3 let věku apod., nebo zaváděním flexibilních forem organizace práce s cílem podpořit vznik pracovního prostředí vstřícného k rodinám.

Chcete se dozvědět více o výzvách Podpora vstupu na trh práce – A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce či Podpora vstupu na trh práce – B. Podpora souladu pracovního a soukromého života, nebo se zeptat na dotační možnosti pro soukromý sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj

Tags: , , , , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>