MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_113712319.jpg

Podání žádosti o standardizaci MAS, programové období 2014 –...

shutterstock_155620055-1.jpg

Moravskoslezský kraj podpoří spolupráci podniků s vysokými školami a...

shutterstock_75083293.jpg

Září 10, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 4277 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst funguje v gesci Ministerstva financí. Podprogram má přispět k odstranění kritického nedostatku kapacit v oblasti základního školství především ve spádových oblastech, ke kterému dochází vlivem prudkého nárůstu obyvatel, demografického vývoje a pokračující migrací.

Podprogram zahrnuje státní podporu v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny školských zařízení v působnosti dynamicky se rozvíjejících obcí v blízkosti velkých měst při řešení potřeb zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku v oblasti základního školství a s tím souvisejícího zázemí. Modernizací, přístavbami, nástavbami, v odůvodněných případech i novou výstavbou dojde k naplnění reálného požadavku na vytvoření dostatečných optimálních výukových prostor kmenových, odborných učeben a souvisejícího zázemí v republikových standardech z hlediska počtu žáků ve třídě, počtu kmenových, odborných a specializovaných učeben.

V rámci podprogramu je možné žádat příspěvky na řešení rozšíření vlastních prostor pro výuku – učeben univerzálních a odborných, kabinetů, zázemí pro učitele, vedení školy, školníka, ale i dalších součástí se školou provozně spojených, a to formou přístavby, nástavby, nové výstavby či rekonstrukce stávajících prostor, pokud je spojena s nárůstem kapacit. Prostředky lze také využít na vybudování prostor pro zdárnou tělesnou průpravu dětí a mládeže či k odstranění takových stavů prostor, které často nevyhovují zpřísňujícím se hygienickým a bezpečnostním předpisům v případech, že dochází k nárůstu počtu žáků a současné prostory kapacitně nevyhovují. Vybudování a rozšiřování stávajících kapacit může vyvolat také potřebu posílení tepelně energetických zařízení – kotelen, výměníkových stanic i tepelných rozvodů, posílení inženýrských sítí, komunikací, chodníků či venkovních ploch, ap.

Cílem podprogramu není podporovat roztříštěnost materiálně technické základny regionálních škol, proto jsou z financování vyloučeny školy 1. stupně a malotřídky. S ohledem na omezené možnosti státního rozpočtu nelze z podprogramu financovat venkovní sportoviště. Stravovací zařízení, tělocvičny, družiny a další zázemí lze financovat pouze tehdy, pokud potřeba jejich rozšíření vyplývá z nárůstu počtu dětí v regionu.

Termín podání dokumentace pro posouzení zařazení projektu do státního rozpočtu je 5. prosince 2014 Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů a programové financování.

Chcete se dozvědět více o výzvě Podprogram 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, nebo se zeptat na možnosti dotací pro veřejný sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Radka Běhávková, @: radka.behavkova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 778.

Zdroj

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>