MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Film.jpg

Dílčí program MEDIA – podpora distribuce evropských filmů

vyzkum.jpg

EURIPIDES 2: Podpora výzkumu, vývoje a komerčního využití v...

shutterstock_112832212.jpg

Červenec 17, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2429 Soukromý sektor

MPSV podpoří zlepšení péče o ohrožené děti a mládež částkou 17 581 955 Kč

Česká republika se již dlouhodobě potýká s problémy souvisejícími s kvalitou péče o ohrožené děti. Na situaci, která vyžaduje zlepšení upozorňují již několik let instituce z území českého, ale také mezinárodní organizace, zejména pak výbor OSN, který se dovolává zlepšení již od roku 2011. Nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí vyzývá české neziskové organizace k čerpání grantů z EHP fondů z celkové alokované částky přesahující 17,5 milionu Kč, jejichž významem má být zlepšení nelichotivého stavu v ČR.

Kdo může čerpat z EHP fondů na zlepšení péče o děti a mládež? Neziskové organizace se sídlem v České republice. Přesněji řečeno se jedná zejména o obecně prospěšné organizace, spolky, pobočné spolky, ústavy či účelové zařízení registrované církve. Přesný profil žadatele, jenž dokáže dosáhnout na grant, specifikuje MPSV jako „dobrovolnou neziskovou organizaci zřízenou jako právnickou osobu pro nekomerční účely, nezávislou na místní, regionální a centrální vládě, veřejných subjektech, politických stranách a komerčních organizacích“.

Jedním z hlavních smyslů a účelů EHP a Norských fondů je bilaterální spolupráce českých subjektů se subjekty z území donorských států, mezi něž se řadí Island, Norsko a Lichtenštejnsko. Z toho důvodu je možné žádost podat v partnerství s veřejnými nebo soukromými, komerčními nebo nekomerčními subjekty, a rovněž nevládními organizacemi, jejichž hlavní sídlo se nachází právě v jednom z donorských států. Podmínkou programu však je skutečnost, že výstupy projektu budou mít dopad na území ČR.

O grant mohou „neziskovky“ žádat celkem ve dvou rovinách, nikoliv však v obou najednou, každý žadatel může totiž podat pouze jednu žádost. První oblastí výstupů, na kterou lze získat grant je „Zapojení dítěte do rozhodujících procesů“, v níž způsobilé aktivity tvoří například vytvoření a realizace:

Adaptace a testování metodických postupů ke zjišťování názoru dítěte, aktivit podporujících dialog mezi odbornou veřejností a dětmi, aktivit motivujících k zastoupení dětí, vzdělávacích aktivit, školení zaměstnanců relevantních institucí v oblasti práv dítěte, komunikační strategie a její implementace, studijních cest a stáží na relevantních pracovištích na území České republiky a v zahraničí, publikační, výzkumné a analytické činnosti.

Druhá oblast pro příjem žádostí, „Zvýšení informovanosti o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit“, podpoří například:

Přípravu komunikační strategie a její implementaci, realizaci informačních nebo mediálních kampaní, studijní cesty a stáže na relevantních pracovištích na území České republiky a v zahraničí, publikační, výzkumnou a analytickou činnost.

Žádosti o grant lze podávat nejpozději do 22. září 2014 do 12:00.

Chcete se dozvědět více o výzvě Malé grantové schéma v Programu CZ 04 – Ohrožené děti a mládež, nebo se zeptat na dotační možnosti pro soukromý sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj

 

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>