MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_155822909.jpg

Žihadlo 2014 Soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu

shutterstock_111137963.jpg

Fotografická soutěž o fotovybavení a zájezd do Bruselu

shutterstock_3490637.jpg

Červen 27, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3148 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Národní podpora růstu potenciálu cestovního ruchu v České republice

Aktuální výzva v Integrovaném operačním programu se zaměřuje na podporu aktivit v cestovním ruchu, které přispějí k zvýšenému zájmu  o Českou republiku jako destinaci cestovního ruchu.

Podporované projekty musejí zvyšovat potenciál cestovního ruchu na našem území, mít přínos pro sociální a ekonomický růst a umožnit napojení na již zrealizované projekty, které byly podpořeny z dalších operačních programů.

Bude podporována ucelená prezentace a propagace národního kulturně-historického dědictví (např. národní kulturní památky, památky UNESCO, městské památkové rezervace a zóny, památky lidové architektury, hrady a zámky, technické a církevní památky) a přírodního bohatství (např. národní parky, geoparky, chráněné krajinné oblasti) využívaného pro cestovní ruch. Prezentace a propagace kulturně – historického dědictví a přírodního bohatství se bude realizovat formou projektů, které budou danou oblast řešit komplexně (soubory památek nebo událostí s jednotícím tématem, např. architektonické slohy, řemesla, folklór, tradice, gastronomie, lázeňství, sportovní a aktivní dovolená, kongresový a incentivní cestovní ruch) a budou mít národní , popřípadě nadnárodní charakter. Projekt může být zaměřený na domácí i zahraniční návštěvníky.

Projekty by měly vytvořit národní produkt cestovního ruchu alespoň v jedné z těchto forem:

  • Městský cestovní ruch.
  • Kulturní cestovní ruch.
  • Dovolená v přírodě.
  • Sportovní a aktivní dovolená.
  • Lázeňský cestovní ruch.
  • Kongresový a incentivní cestovní ruch.

Nabídka atraktivit, služeb nebo zážitků ve vytvořeném produktu se musí nacházet v minimálně 4 regionech ČR (regiony soudržnosti NUTS II). V každém z těchto regionů soudržnosti se musí nacházet alespoň jedna atraktivita či služba, která bude částí celého produktu.

Příjemci dotace mohou být pouze nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob. Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu a podpořený projekt nesmí generovat příjmy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku 25. kontinuální výzva Národní podpora cestovního ruchu, která poskytuje základní informace pro podání žádosti o dotaci.

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-25-IOP-Narodni-podpora-cestovnih

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>