MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Cirkulární ekonomika

Podpora na využití odpadů a druhotných surovin ve výrobě

Dotační noviny_SS

Dotační noviny pro soukromý sektor 07/2022

Podpora dalších typů a instalací FVE

Červenec 25, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 1459 Soukromý sektor

Nové výzvy pro podnikatele na podporu dalších typů a instalací FVE

V posledních měsících se obrovským tempem zvyšuje poptávka po fotovoltaických elektrárnách a to v meziročním srovnání až několikanásobně. Soustředění pozornosti kolem vlastní výroby energie bylo totiž přiživeno jak krachem společnosti Bohemia Energy, tak dopady válečného konfliktu na Ukrajině, a snaha o zabezpečení levnější elektrické energie je tak přirozenou cestou každého spotřebitele. Popularitu FVE zvyšuje i fakt, že je možné na ně získat dotaci.

Již v minulosti jsme zde psali o několika dotačních výzvách, které byly určeny na podporu pořízení fotovoltaické elektrárny včetně akumulace – poslední z nich byla výzva z Národního plánu obnovy (celý článek naleznete zde). Nyní bychom vás rádi informovali o výzvách, jejichž prostředky plynou z Modernizačního fondu a které jsou také orientovány na fotovoltaické systémy. Pokud vás napadá otázka, proč je vyhlášeno více výzev, je tento článek přesně pro vás.

Každá výzva totiž není pro každého – výzvy mají svá vlastní specifika a jsou každá orientována na jiný typ fotovoltaických elektráren. Je tedy důležité vybrat správnou výzvu, ve které žádost o dotaci na váš projekt podáte. Pokud se chcete dozvědět, jaké jsou hlavní rozdíly mezi těmito výzvami i co mají naopak společné, čtěte dále.

Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace (Národní plán obnovy)

Podporovanou aktivitou je instalace FVE na podnikatelských budovách a přístřešcích s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (to znamená jedním místem realizace) a instalovaným výkonem od 1kWp do 1MWp včetně.

Výzva Národního plánu obnovy podporuje podnikatelské subjekty vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (výjimku tvoří pouze Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Podporovanými právními formami jsou: podnikající fyzická osoba tuzemská, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, družstvo, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost.

Ačkoliv je již téměř naplněna alokace výzvy, poskytovatel dotace sdělil, že příjem žádostí o podporu bude probíhat v souladu se schválenými parametry výzvy, tedy do 31. 8. 2022. Požadavky na financování nad rámec schválené alokace budou řešeny formou zásobníku projektů a pokud to bude nezbytné, poskytovatel zajistí dodatečné finanční prostředky, aby mohly být podpořeny všechny projekty.

RES+ výzvy č. 1/2022 a č. 2/2022 (Modernizační fond)

Podporovány jsou:

  • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (vyjma střešní FVE s instalovaným výkonem do 1MWp) a
  • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové sítě.

Na rozdíl od Národního plánu obnovy jsou podporovány i instalace pozemních FVE nebo speciální typy jako agrofotovoltaika či plovoucí FVE. Kromě instalace FVE a bateriových akumulací mohou být také pouze v Modernizačním fondu pořízeny systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Podpora fotovoltaických elektráren v Modernizačním fondu je rozdělena do dvou výzev:

  • Ve výzvě č. 1 je možné žádat o podporu na FVE s instalovaným výkonem do 1MWp a příjem žádostí bude probíhat od 10. 8. 2022 do 15. 3. 2022.
  • Ve výzvě č. 2 budou přijímány žádosti o podporu s instalovaným výkonem nad 1MWp a to od 3. 8. 2022 do 31. 10. 2022.

O podporu mohou žádat jakékoliv právní formy, musí však být držiteli (případně budoucími držiteli) licence pro podnikání v energetických odvětvích.

Co mají výzvy společné?

U obou výzev se pohybuje míra podpora mezi 35 až 50 % a projekty mohou být realizovány na celém území České republiky.

Způsobilými výdaji jsou investiční náklady na samotnou instalaci FVE včetně případné akumulace, projektová dokumentace stavby a inženýrská činnost ve výstavbě (technický dozor investora, autorský dozor). Modernizační fond navíc podporuje BOZP či propagační opatření.

Rádi byste získali více informaci nebo potřebujete pomoci s přípravou žádosti o podporu? Neváhejte se na nás obrátit.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.zemanova@dotacni.info

Tags: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>