MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Country for the Future

Vyhlášení nové veřejné soutěže na zavádění inovací ve firmách

Podpora dalších typů a instalací FVE

Nové výzvy pro podnikatele na podporu dalších typů a...

Cirkulární ekonomika

Červenec 22, 2022 Komentáře (0) Zobrazení : 1111 Soukromý sektor, Životní prostředí

Podpora na využití odpadů a druhotných surovin ve výrobě

Již několik let se Česká republika spolu s ostatními evropskými státy snaží o přechod od lineární ekonomiky k cirkulární ekonomice, obrazně řečeno od „získej, vyrob, použij, vyhoď“ po „vyrob, použij, znovu použij, přetvoř, recykluj, vyrob“. Lineární ekonomika je dlouhodobě neudržitelná, ale přechod na cirkulární ekonomiku mj. vyžaduje i nemalé investice (především do nových technologií).

V rámci Národního plánu obnovy tak byla dne 20. 7. 2022 vyhlášena dotační výzva s názvem Cirkulární řešení v podnicích, která je připravena rozdat mezi podnikatelské subjekty až 1 miliardu korun.

Cílem výzvy je podpořit urychlení přechodu na oběhového hospodářství a předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu, omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích a zvýšit surovinovou bezpečnost v České republice. Pokud jste tedy podnikající fyzická nebo právnická osoba a vaším záměrem je zavádění nových technologií a snižování vstupů při výrobě, s touto výzvou jste na správné cestě.

Dotaci můžete využít na zavádění:

 • technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu (pozor, pouhé drcení nebo třídění bez dalšího zpracování není možné podpořit),
 • technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad,
 • technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňujících zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku (druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku),
 • technologií pro protektorování pneumatik,
 • technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu,
 • technologií pro získávání kritických surovin,
 • technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků,
 • technologií k náhradě vybraných vstupních surovin,
 • snížení množství vstupů při výrobě.

Možné je také pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software v případě, že je tento software součástí pořizovací ceny technologie.

Míra podpory dosahuje 40% a minimální výše dotace v rámci jednoho projektu je 1 mil. Kč (to znamená, že je potřeba vynaložit minimálně 2,5 mil. Kč ve způsobilých výdajích). Dobrou zprávou je, že žádat mohou malé, střední ale i velké podniky a to na celém území ČR včetně hlavního města Prahy.

Abyste mohli být vhodným žadatelem o dotaci, je potřeba mít:

 • uzavřená minimálně dvě účetní období,
 • zapsané skutečné majitele v Evidenci skutečných majitelů,
 • vyřešena vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

Pokud v této výzvě chcete žádat o podporu, je zapotřebí doložit (kromě jiných povinných příloh uvedených výše například indikativní nabídky či souhrnný kumulativní rozpočet) také skvěle zpracovaný podnikatelský záměr.

Hodnocení žádostí o podporu bude probíhat jednokolově a průběžně. To znamená, že je potřeba splnit pouze formální kontrolu – žádostem už nebudou (jako tomu většinou bývá) přidělovány body. S tím tak koresponduje i fakt, že při podávání žádostí bude záležet na čase podání. Sběr bude zahájen 27. 7. 2022 a bude končit 30. 9. 2022.

Jak s přípravou veškeré potřebné dokumentace, tak se samotným podnikatelským záměrem vám rádi pomůžeme, proto nás v případě zájmu neváhejte kontaktovat.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 772, @: karolina.zemanova@dotacni.info

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>