MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Ordinace

Nové dotační tituly pro města a obce

Ucebna

Dotace na rekonstrukci odborných učeben v „uhelných“ regionech

Dokumentace

Říjen 25, 2019 Komentáře (0) Zobrazení : 3448 Integrovaný regionální OP

Odhalena první verze IROPu pro roky 2021–2027

Vzhledem k tomu, že programové období 2014–2020 se již chýlí ke konci, tak nastává čas pro vyjednávání nové podoby Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro roky 2021–2027. Níže Vás tedy seznámíme se s tím, co by ze stávajícího IROPu mělo zůstat, a kde naopak dojde ke změnám.

Začneme tedy tím, co se změní. Nově bude podporována v rámci programu regenerace veřejných prostranství obcí a měst. Tato oblast vychází vstříc požadavkům samospráv, kdy v aktuálním období je možné získat podporu především na dílčí aktivity revitalizace veřejných prostranství, jako např. obnova místních komunikací, výsadba zeleně či vybudování dětských hřišť, ale nikoliv ve větší míře na celistvé projekty. Nově tedy bude možné podpořit i komplexní projekty v této oblasti. Dále se počítá se začleněním podpory cestovního ruchu, ve které bude možné žádat o dotaci na turistická informační centra či navigační systémy měst a obcí. Rovněž bude rozšířeno spektrum dotací v oblasti zdravotnictví. Bude zde např. zařazena i dotace podporující dostupnosti integrované onkologické peče či akutní a specializované péče.

Na druhou stranu již IROP pravděpodobně nebude dále financovat zateplení bytových domů. To by mělo nově přejít pod program Zelená úsporám. Rovněž už nebude podporováno územní plánování, které bude nově spadat pod oblast národních dotací. V neposlední řadě se počítá s přesunem sociálního podnikání pod nástupce Operačního programu Zaměstnanost.

Naopak i v novém IROPu na roky 2021–2027 zůstanou vyhledávané dotační „stálice“ jako např. zvýšení kapacity mateřských škol, vybudování odborných učeben v základních či středních školách nebo modernizace hasičských zbrojnic. Rovněž budou pokračovat i lokálně zaměřené výzvy Místních akčních skupin či dotace v oblasti sociálních služeb. Počítá se i s podporou dopravy, ať již se jedná o nákup nízkoemisních vozidel MHD či investice do silnic II. třídy. Velký důraz bude kladen i na podporu e-governmentu a kybernetické bezpečnosti. Co se týče rozdělení samotných finančních prostředků programu, tak nejštědřeji má být podporován právě e-government, následován oblast dopravy a školství.

Co se týče výše financování, tak IROP počítá se změněnou mírou dotace, než tomu bylo doposud. Podle návrhu by měly být regiony rozděleny dle vyspělosti na tři kategorie. V prvním regionu bude Praha s podporou ve výši 40 %, která ovšem do samotného IROPu nespadá. Dále se bude jednat o tzv. „přechodové regiony“, kam bude patřit Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, kde by měla být dotace poskytována maximálně  do výše 55 % celkových způsobilých výdajů. Zbylá část krajů patří mezi tzv. „méně rozvinuté regiony“, kde je počítáno s podporou maximálně 70 %.

Na druhou stranu stále zůstává otázkou, zdali k této míře podpory nepřibude spoluúčast ze státního rozpočtu. Připomeňme, že nyní je podpora z IROPu nastavena na 85 % pro všechny kraje vyjma Prahy. Stát ale ještě k této podpoře dofinancovával projekty ve výši 5-15 %, takže nová podpora by mohla být v takovém případě i na úrovni např. 60 %, resp. 75 %.

Na závěr je třeba zdůraznit, že nyní vycházíme z aktuálního návrhu programu (říjen 2019). Nejedná se tedy o verzi konečnou, a počítáme s tím, že IROP 2021-2027 ještě dozná před finální podobou změn. Na druhou stranu je pravděpodobné, že základní oblasti podpory se již výrazněji měnit nebudou. Pokud tedy máte vhodný záměr, který zapadá do výše uvedených oblastí, tak je možné se již začít  na nové období pomalu připravovat. Dotační logika již delší dobu funguje na principu, že nejvíce peněz je možné získat vždy na začátku a konci období. Kdo tedy bude připraven, tomu za rok či dva „neujede vlak“.

O dalším vyjednávání podoby programu a případných změnách vás budeme znovu na těchto stránkách informovat.

Pokud byste potřebovali pomoci s konzultací záměru pro nové dotační období, tak se na nás neváhejte obrátit.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 776, @ info@dotacni.info

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>