MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_75083293.jpg

Programy práce s dětmi a mláděží

Strusta_Lake_-_Panorama

Nadnárodní kulturní produkty cestovního ruchu a Cestovní ruch a...

Exif JPEG

Srpen 20, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 4070 Soukromý sektor

Operační program Rybářství 2007-2013

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo poslední, 20. kolo příjmu žádostí o získání podpory z Operačního programu Rybářství 2007-2013 a rozhodlo se rozdat přibližně 40 mil. Kč. Žadatelé tak mohou využít poslední možnosti získání finančních prostředků z Operačního programu Rybářství 2007-2013, poté už bude možné využít navazující program Rybářství pro programové období 2014-2020.

Tímto opatřením se snaží podpořit daný sektor české ekonomiky a posílit tak jeho konkurenceschopnost. Doufá se ve zvýšení podílu zpracovaných ryb, podporu konzumace i výzkumu z hlediska nových produktů a technologií zaváděných do podniků. Cílem je rozvoj jak stávajícího tradičního rybnikářství, tak rozvoj inovativních forem akvakultury. Účinnějším využitím zdrojů by se mohlo docílit stavu udržitelného chovu ryb i mimoprodukčních funkcí rybníků. Dotace budou směřovat do projektů jak na pořízení recirkulačních systémů, rybářského vybavení, na podporu konkurenceschopnosti tradičního rybnikářství, tak na školení, odborné veletrhy i publikace. Výjimka, na kterou se podpory nevztahují, je modernizace, odbahnění rybníků a výstavba sádek. Důvodem jsou časově náročné stavební projekty, jež by se s danými projekty na investice těžko dokončily do června příštího roku.

Zájemcem může být fyzická i právnická osoba, která podniká v rybnikářství a danou podporu by využila na produktivní investice do daného sektoru. Termín přijetí těchto žádostí začíná dnem 16. září a podmínkou je osobní registrace na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu, při čemž žádosti jsou přijímány skrze Portál farmáře.

Zájemcem může být též vzdělávací subjekt (jakož i školní podnik) zaměřený na akvakulturu, výzkumný ústav pracující v tomto oboru či Rybářské sdružení ČR nebo rybářské svazy. Tyto subjekty by mohly využít dotace na zdokonalení odbornosti pracovníků či pořádání veletrhů a výstav. Žádosti se podávají taktéž od 16. září, tentokrát od 9 hodin elektronickou formou přes Portál farmáře na příslušný regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Konec příjmu všech žádostí je 29. září 2014 ve 13 hod. Instruktážní listy spolu s žádostí budou zveřejněny na Portálu farmáře SZIF od 2. září 2014.

Chcete se dozvědět více k výzvě  Operační program Rybářství 2007-2013, nebo se zeptat na další dotační možnosti?

 Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452.

Zdroj

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>