MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Qur'an_book_made_by_tartars

Kreativní Evropa: Projekty evropské spolupráce

Exif JPEG

Operační program Rybářství 2007-2013

shutterstock_75083293.jpg

Srpen 20, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3542 Soukromý sektor

Programy práce s dětmi a mláděží

Cílem programů státní podpory práce s dětmi a mládeží, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,  je zabezpečení péče o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím nestátních neziskových organizací. Podpora je zaměřena především na pravidelnou a dlouhodobou činnost určenou co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji činností jednotlivých organizací dětí a mládeže a organizací pracujících s dětmi a mládeží. 

Jednotlivé aktivity programu jsou rozděleny do čtyřech programů, přičemž Program č. 3 je zaměřen na tematické výzvy, které jsou vyhlašovány kdykoliv v průběhu roku.

Program č. 1 – Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež je určen pouze pro NNO dětí a mládeže. Základním cílem tohoto programu je podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží. Za „organizované děti a mládež“ se považují děti a mládež, které jsou řádně registrovanými členy této NNO a platí jí členské příspěvky.

Cílem Programu č. 2 – Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží je podpora vytváření a rozšiřování nabídky aktivit NNO určených pro neorganizované děti a mládež včetně dětí a mládeže sociálně znevýhodněných. Za „neorganizované děti a mládež“ se považují děti a mládež, které nejsou registrovanými členy této NNO.

Program č. 4 – Podpora činnosti Informačních center pro mládež je zaměřen na aktivity ICM vedoucí k prohlubování a zvyšování kvalifikace jejich pracovníků a tím i zkvalitňování poskytovaných informačních a poradenských služeb (školení, kurzy), aktivity vedoucí k rozšiřování informační sítě pro mládež do všech regionů ČR prostřednictvím Informačních bodů pro mládež a aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o právu mladých lidí na informace prostřednictvím společných kampaní (např. Evropský den informací pro mládež apod.).

Programy jsou určeny pouze pro nestátní neziskové organizace s minimálně jednoletou historií, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží. Výjimku tvoří Program č. 4.  Do něj se mohou hlásit pouze certifikovaná ICM nebo jejich zřizovatelé. Dotace lze použít například na na provozní náklady kanceláře NNO (nájem kanceláře, energie, poštovné, tisk materiálů pro nižší články, kancelářský materiál, propagaci, materiál na opravu a údržbu, opravu a údržbu kluboven a zařízení NNO, pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, místní vyhláškou stanovené poplatky např. likvidace odpadu, apod.). Dále lze finanční podporu čerpat na konání dětských táborů a aktivit v oblasti vzdělávání (vzdělávání a odborná příprava vedoucích kolektivů dětí a mládeže a dalších pracovníků a členů NNO).

Příjem elektronických žádostí je od 1. října do 31. října 2014 do 13:00 hodin. V listinné podobě žadatel odevzdá nebo zašle žádost nejpozději do 31. 10. 2014 do 14 hodin.

Chcete se dozvědět více o výzvě Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015, nebo se zeptat na jiné možnosti dotací? Kontaktujte specialisty z CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Linda Chotlová, @: linda.choltova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302.

Zdroj

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>