MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Praha_in_1934

Podoba Operačního programu Praha – pól růstu ČR

iStock_000019436020_Medium-handicappedpersoninwheelchairatworkrtxt2415

Podoba operačního programu Zaměstnanost 2014-2020

Strusta_Lake_-_Panorama

Listopad 28, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 5344 Soukromý sektor

Operační program Životní prostředí 2014-2020 pro podnikatele

Operační program Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2014-2020 s celkovou alokací 2,6 mld. EUR představuje pátý největší operační program, co se týká velikosti finančních prostředků poskytnutých pro Českou republiku. Tento program je určen širokému spektru zájemců. Kromě veřejnoprávních subjektů v něm mohou žádat i podnikatelské subjekty, obchodní společnosti ale i fyzické osoby.

Subjekty soukromého sektoru mohou získat dotaci z následujících oblastí podpory:

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Pro fyzické a právnické osoby jsou v rámci prioritní osy 2 připraveny hned dvě oblasti podpory. Jedná se o snížení emisí z lokálního vytápění domácností a snížení emisí stacionárních zdrojů. Dotaci je možné získat na výměnu kotle na pevná paliva za nový nízkoemisní kotel, za tepelné čerpadlo či za nový plynový zdroj. Dále bude možné získat podporu na náhradu a rekonstrukci stávajících stacionárních zdrojů znečišťování a pořízení nových technologií vedoucích ke snížení emisí a úrovně znečištění ovzduší.

Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Dále je Pro podnikatelské subjekty je určena také prioritní osa 3. V rámci té je možné získat dotaci na odstraňování černých skládek, odstraňování a inventarizaci ekologických zátěží. Mezi další podporované aktivity patří výstavba zařízení pro sběr a třídění odpadů, budování a modernizaci sběrných dvorů, výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů. Kromě toho mohou podnikatelské subjekty získat dotaci na rekonstrukci chladícího zařízení, skladů hořlavých kapalin, skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků a na další aktivity, jež povedou ke snížení environmentálních rizik a pomohou rozvíjet systémy jejich řízení.

Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu
V neposlední řadě mohou podnikatelské subjekty využít i prioritní osu 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Podporovány budou projekty, jejichž cílem je posílit přirozené funkce krajiny, posílit biodiverzitu a zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Mezi podporované aktivity patří revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně a aktivity sloužící k zajištění ochrany a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů.

Uvedené informace vycházejí z poslední aktuální verze programového dokumentu. Okruh příjemců bude dále podrobněji definován v návazné implementační dokumentaci. Operační program Životní prostředí podpoří mnoho dalších aktivit prostřednictvím prioritních os. Další výčet činností naleznete zde.

Chcete se dozvědět více o Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 nebo se zeptat na dotační možnosti pro soukromý či veřejný sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Linda Chotlová, @: linda.choltova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302.

Zdroj

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>