MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Strusta_Lake_-_Panorama

Operační program Životní prostředí 2014-2020 pro podnikatele

shutterstock_127283834.jpg

Zaměstnanost o.s. dokončilo pilotní ověření kurzů projektu „Vzdělávání lektorů...

iStock_000019436020_Medium-handicappedpersoninwheelchairatworkrtxt2415

Listopad 28, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 5352 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Podoba operačního programu Zaměstnanost 2014-2020

Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 je určen na podporu investic nehmotného charakteru. Celková alokace tohoto programu pro nové programovací období bude přibližně 70 mld. Kč.

Program je rozdělen do následujících 4 prioritních os:

Prioritní osa 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
Prioritní osa 3 – Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa

Tematické zaměření prioritních os

Prioritní osa 1 se zaměří na zvýšení zaměstnanosti podpořených osob, realizaci specifických opatření na podporu snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a na slaďování soukromého a pracovního života nebo na rozvoj dalšího vzdělávání.

Prioritní osa 2 usiluje o zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením, rozvoj sociálních, zdravotních služeb a podporu sociálního podnikání. Mezi oblasti podpory budou patřit komunitně vedené strategie místního rozvoje, zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu a aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast na zlepšení zaměstnanosti.

Na sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblastech přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby a v oblasti zvyšování efektivity veřejné správy je zaměřena prioritní osa 3. Mezi podporované aktivity bude patřit projekty, které přispějí ke vzniku inovačního prostředí. Dále se bude jednat o aktivní a preventivní nástroje politiky zaměstnanosti, zprostředkování práce, inovace v oblasti dlouhodobé péče, podpora inovací pro řešení vyloučených lokalit a aktivity zvyšující transparentnost, udržitelnost a efektivnější fungování nestátních neziskových organizací.

Prioritní osa 4 je zaměřena na zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy, snížení administrativní a regulatorní zátěže a zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. Podporovány budou projekty, jejichž cílem bude zlepšení komunikace a zvyšování důvěry mezi veřejnou správou a občany a vzdělávání pracovníků veřejné správy.

Způsobilými žadateli v rámci tohoto programu jsou subjekty veřejného sektoru (obce, kraje, svazky obcí), ale i další subjekty jako jsou například nestátní neziskové organizace, vzdělávací a poradenské instituce, sociální podniky, školy a školská zařízení, Zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních služeb a jejich zastřešující organizace.

Podrobnější výčet způsobilých žadatelů a příkladů podporovaných aktivit naleznete zde.

Dle předběžných informací se očekává vyhlášení prvních výzev v OP Zaměstnanost na konci prvního pololetí 2015. Další programy plánují spuštění již v únoru 2015!

Chcete se dozvědět více o Operačním programu Zaměstnanost 2014-2020 nebo se zeptat na dotační možnosti pro soukromý či veřejný sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Linda Chotlová, @: linda.choltova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302.

Zdroj

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>