MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Bytový_dům

Program Výstavba: Dotace na bytové domy „pro všechny“

Dum_vytah

Vyhlášeny výzvy na bydlení pro seniory, vybudování výtahů či...

EHP

Červenec 25, 2019 Komentáře (0) Zobrazení : 1328 Nezařazeno

Podpora bilaterální spolupráce v rámci Fondů EHP a Norska

Podpora kultury v rámci fondů EHP a Norska v 3. programovém období byla již zahájena. Norsko, Island a Lichtenštejnsko od roku 1994 prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají ke snižování hospodářských a sociálních nerovností mezi starými a novými členskými státy EHP a k prohlubování vzájemných hospodářských vztahů a spolupráce. Aktuálně mohou zájemci o podporu získat příspěvek na navázání bilaterární spolupráce hned ve čtyřech oblastech kultury, kterými jsou:

  1. Kultura se zaměřením na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví,
  2. Kultura se zaměřením na současné umění,
  3. Kultura se zaměřením na uměleckou a kulturní kritiku,
  4. Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem.

Díky těmto výzvám má dojít k podpoře individuálních cest žadatelů do donorských států. Cílem těchto výzev je umožnit osobní setkání s partnerem a pro dojednání spolupráce na projektu, který je plánován k předložení v hlavní výzvě. Do roku 2021 by mělo být vyhlášeno nejméně 6 výzev v programu Kultura a zvýhodněné budou právě projekty s navázanou spoluprací. Finanční podpora se může uplatnit na denní náklady za stravování, ubytování, místní dopravu a kapesné a také na náklady na mezinárodní dopravu včetně pojištění.

Příjem žádostí do současných výzev bude probíhat do 15. 8. 2019, prostřednictvím emailu fondyehp@mkcr.cz. Žádost o grant musí být zpracována v anglickém jazyce a v předepsaném formátu, kdy požadovaná částka bude uvedena v Eurech. Oprávněným partnerem mohou být jakékoliv veřejné či soukromé, komerční i nekomerční organizace/subjekty, stejně jako nestátní organizace zřízená jako právnická osoba nebo mezinárodní organizace zřízená či působící v některém z donorských států. Fyzické osoby oprávněnými partnery být nemohou.

A co konkrétně bude podpořeno v rámci hlavních výzev?

V 3. čtvrtletí bude vyhlášena výzva na podporu nemovitého a movitého kulturního dědictví. Jak z názvu vyplývá, dotace půjdou na zachování kulturního dědictví nejen prostřednictvím materiální obnovy, ale také jeho následným smysluplným využitím, protože se tak má zajistit jeho zachování a místní sociální a ekonomický rozvoj v dlouhodobém měřítku. Podpora bude poskytována prostřednictvím tzv. velkých grantů, kdy minimální výše grantu bude 200 000 EUR. Na jaře 2020 pak bude vyhlášena obdobná výzva, ale prostřednictvím menších grantů, které se zaměří na oživení a využití kulturního dědictví, které je v odpovídajícím technickém stavu.

Ve 3. čtvrtletí 2019 a ve 2. čtvrtletí 2021 pak bude vyhlášena výzva v oblasti současného umění, kdy budou podporovány vysoce kvalitní aktivity v kulturních a kreativních odvětví a kreativní ekonomiky. Podporované aktivity by se měly zaměřit především na původní tvorbu a její prezentaci se zvláštním zaměřením na rozvoj a angažovanost publika.

Další plánovaná výzva ve 3. čtvrtletí 2019 pak bude zaměřena na profesionální kulturní a uměleckou kritiku, která je nedílnou součástí tvůrčího procesu. Podpořené projekty by měly přispět ke společenskému dialogu, zvýšení povědomí o umělecké kritice a propagaci kvalitního současného umění.

Poslední oblastí je podpora posilování kapacit stávajících i nově vznikajících oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem a jejich členů. Výzva bude také vyhlášena ve 3. čtvrtletí 2019 a v případě nevyčerpání alokace může dojít k vyhlášení i druhé výzvy. Do podporovaných aktivit bude spadat např. mapování potřeb vybraných uměleckých aktérů a oblastí formou výzkumu, sběru dat, studií, analýz a dalších šetření nebo posilování a propagaci spolupráce jak na národní, tak na evropské úrovni, s odpovídajícími protějšky z donorských států.

V případě, že zvažujete možnost podání projektu nebo potřebujete více informací a pomoc s přípravou žádosti, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme.

Redakce Dotačních novin, T: +420 777 484 896, email: info@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>