MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
EHP

Podpora bilaterální spolupráce v rámci Fondů EHP a Norska

Výběrové_řízení

Zpracování dokumentace k výběrovému řízení do 24 hodin!

Dum_vytah

Říjen 29, 2019 Komentáře (0) Zobrazení : 2357 Nezařazeno

Vyhlášeny výzvy na bydlení pro seniory, vybudování výtahů či zasíťování pozemků

Podzim je v plném proudu, a jak je již zvykem, tak v tento čas dochází k vyhlášení výzev z Ministerstva pro místní rozvoj. Je tedy možné žádat o dotaci na vybudování domů pro seniory, zasíťování pozemků v obecním vlastnictví či na výstavbu výtahů v bytových domech, které nyní ještě tímto zařízením nedisponují. Pojďme se tedy na tyto výzvy podívat podrobněji.

Podpora bytů pro seniory

Dotace je určena na výstavbu či rekonstrukci prostor sloužících k bydlení seniorů. Cílovou skupinou jsou soběstační senioři, nejedná se tedy např. o dům s pečovatelskou službou. Základními podmínkami dotace je regulované nájemné v aktuální výši 61,10 Kč na metr čtvereční bytu, které bude do budoucna navyšováno přibližně o hodnotu inflace. Samozřejmě se do nájemného nezapočítává individuální spotřeba energií, ani další poskytované služby mimo nájemného (např. dovážka obědů). Je možné žádat buď o několik bytů pro seniory, nebo vybudovat tzv. komunitní dům seniorů (KODUS). V případě KODUSu je nutné splnit podmínku, aby zde existovala společenská místnost pro seniory a bylo zde minimálně 10 bytů, maximálně 25 bytů.

Samotná dotace je stanovena fixně na maximálně 600 000 Kč na jeden byt. Maximální výše podpory na jednoho žadatele poté činí 500 000 Euro, což je v přepočtu cca 12,7 mil. Kč. Je nutné se zavázat k provozování bytů pro seniory na dobu 20 let. Maximální podlahová plocha bytu je 50 metrů čtverečních. Příjem žádostí probíhá do 21. 1. 2020. K žádosti je nutné doložit pravomocné stavební povolení, výzva je tedy zaměřena na akce s vyšší stavební připraveností.

Dotace na vybudování výtahů v bytových domech

Podpora je poskytována bytovým domům s alespoň čtyřmi nadzemními podlažími, které v současnosti nedisponují výtahem, a rádi by ho zbudovali. Pokud není přístup do domu bezbariérový, tak je možné získat dotace i na tyto stavební úpravy. Dotace je poskytována ve výši max. 50 % z celkových způsobilých výdajů. Maximální výše podpory je 800 000 Kč na jeden vchod do bytového domu. Dále je možné získat příspěvek maximálně 200 000 Kč na bezbariérové úpravy nutné pro přístup k bytovému domu a k výtahu. Dotaci není možné využít na jiné technologie, než jsou výtahy (např. „schodolezy“ či vertikální plošiny). K žádosti je nutné doložit stavební povolení, případně ohlášení stavby nebo dokument, že na akci se nevztahuje ani stavební povolení, ani ohlášení stavby. Příjem žádostí probíhá do 21. 1. 2020.

Příspěvek na zasíťování pozemků ve vlastnictví obce

Podporu je možné získat ve výši maximálně 80 000 Kč na jeden zasíťovaný pozemek. Z dotace je možné hradit výstavbu pozemní komunikace, vodovodu či kanalizace. K žádosti je potřeba mít k dispozici stavební povolení. Obec musí mít pozemky, kudy povedou sítě, ve svém vlastnictví. Pokud pozemky leží v záplavovém území, tak je nutné přiložit k žádosti souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu k výstavbě domů.

Zároveň platí, že výstavba minimálně 70 % rodinných či bytových domů, pro které jsou pozemky zasíťovány, musí být ukončena do pěti let od ukončení stavebních prací týkajících se zasíťování. Všechny domy musí být zbudovány do 8 let od ukončení prací týkajících se zasíťování. Příjem žádostí probíhá do 21. ledna 2020.

Máte připravený projekt, který by mohl splňovat výše uvedené podmínky? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám zkonzultujeme jeho dotační potenciál.

Redakce Dotačních novin, T: 538 705 776, @ info@dotacni.info

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>