MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_107635607.jpg

Vyhlášeno výběrové řízení na zahraniční stáže v letním semestru...

Decin_namesti

Dotace na zvýšení kvality prostředí urbanizovaných částí města Děčín

wellness

Červenec 24, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2520 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Podpora nabídky a produktů cestovního ruchu EU

Komunitární program COSME má v programovacím období 2014 – 2020 za cíl podporu růstu a zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v Evropské unii, neboť tyto hrají zásadní roli při zvyšování ekonomického růstu a utváření pracovních míst. V rámci tohoto programu byla vyčleněna celková částka 1 000 000 EUR, která je určena na projekty vedoucí ke zvyšování konkurenceschopnosti sektoru cestovního ruchu EU. Výzva Diverzifikace nabídky a produktů cestovního ruchu EU – Udržitelné nadnárodní produkty cestovního ruchu 2014 je určena subjektům soukromého i veřejného sektoru, které by mohly svým projektem napomoci dosažení tohoto cíle.

Evropa si drží vedoucí pozici jako turistická destinace. Aby si toto postavení udržela, přistoupila Evropská komise k opatřením, která mají podporovat rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti sektoru cestovního ruchu. Jedním z nástrojů je právě diverzifikace nabídky služeb a produktů cestovního ruchu, díky níž dochází k podpoře rozvoje turistických produktů na nadnárodní a evropské úrovni.

Dotace je určena projektům zaměřeným na zvýšení udržitelných nadnárodních produktů a služeb cestovního ruchu v oblasti sportovních a wellness aktivit v rámci  přímořského, horského či venkovského turismu.

Důraz je zde kladen na nadnárodní spolupráci a na spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. Z toho důvodu jsou kladeny specifické požadavky na charakter žadatelů o dotaci. Projekt musí být předložen skupinou minimálně pěti subjektů pocházejících z alespoň čtyř členských států EU. Zároveň mezi nimi musí být zastoupeny alespoň dva malé či střední podniky a jedna instituce veřejné správy.

V rámci této výzvy se předpokládá financování pěti projektů. Podpora na jeden projekt může být maximálně 250 000 EUR a může být poskytnuta do celkové výše 75% uznatelných nákladů.

Chcete se dozvědět více k výzvě Diverzifikace nabídky a produktů cestovního ruchu EU – Udržitelné nadnárodní produkty cestovního ruchu 2014, nebo se zeptat na další dotační možnost? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz. T: +420 210 028 452.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>