MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_127283834.jpg

Zaměstnanost o.s. dokončilo pilotní ověření kurzů projektu „Vzdělávání lektorů...

shutterstock_147059792.jpg

Otevřen Národní program podpory cestovního ruchu

shutterstock_155303648.jpg

Prosinec 2, 2014 Komentáře (2) Zobrazení : 6194 Veřejný sektor

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spravuje podprogram pro poskytování dotací obcím v roce 2015, který je zaměřen na naplňování cílů Programu obnovy venkova schválených usnesením vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998, č. 730. Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi.

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) na realizaci schválených akcí.

Investiční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, případně i na náklady na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součástí investiční akce.

Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a opravou majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku.

Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

U dotačního titulu č. 1 je účastníkem podprogramu:

 • Obec, která získala ocenění modrou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2014 nebo se umístila na 1. – 3. místě v celostátním kole této soutěže.

U dotačního titulu č. 2 je účastníkem podprogramu:

 • Obec do 3000 obyvatel (včetně) k datu 31. 12. 2014, nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Svazek obcí 1), který je registrován v souladu se zákonem o obcích 2), a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

U dotačního titulu č. 3 je účastníkem podprogramu:

 • Obec do 3000 obyvatel (včetně) k datu 31. 12. 2014, nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

Rozdělení dotací:

Pro dotační titul č. 1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Pro dotační titul č. 2: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.

Pro dotační titul č. 3: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.

Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podprogramu.

Žadatel doručí Žádost o poskytnutí dotace včetně všech požadovaných příloh ve lhůtě stanovené výzvou pro podávání žádostí do podatelny MMR a zároveň vloží naskenované přílohy k elektronickému formuláři žádosti o dotaci na www3.mmr.cz/zad.

Posouzení žádostí a výběr akcí vhodných k poskytnutí dotace provede hodnotitelská komise na základě celkového hodnocení.

Termín ukončení příjmu žádostí je 16. února 2015.

Chcete se dozvědět více o výzvě Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 nebo se zeptat na dotační možnosti pro soukromý či veřejný sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Lucie Tomčíková, @: alena.vykoukalova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 775.

Zdroj

Tags: ,

2 odpovědi na článek Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

 1. Maria Gazsaková napsal:

  Dobrý den,
  Můj dotaz: S manželem vlastníme bytový dům. V domě máme tři byty s nájemníky a dva nebytové prostory(večerka a Česká pošta). Je možné dostat dotace z Programu rozvoje venkova ?

  S pozdravem Gazsaková

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den, paní Gazsaková,

   Program rozvoje venkova je určen spíše pro zemědělce a lesníky. Nevím, co je Vašim záměrem a na co byste chtěla dotaci použít, např. na zateplení objektu? na rekonstrukci bytů? Pokud mi dáte vědět bližší info, dokážu Vám lépe odpovědět.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář: Bc. Kateřina Čočková Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>