MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Subtitle

Podpora titulkových verzí evropských televizních programů

vyzkum.jpg

HORIZONT 2020: Integrace společnosti v oblasti vědy a inovací

Hudba

Srpen 6, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 4894 Soukromý sektor

Podpora projektů profesionálního hudebního umění Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní hudby a klasické hudby na rok 2015.

Výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury) na podporu projektů realizovaných v České republice. Cílem výběrového řízení je podpora subjektů, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují veřejnou kulturní službu. Termín pro podání žádostí do tohoto výběrového dotačního řízení je 30. září 2014.

Tematické okruhy pro rok 2015 – hudba alternativní:

 1. Hudební festivaly: pro pořadatele hudebních festivalů nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu s důrazem na výrazné dramaturgické a nekomerční zaměření.
 2. Koncertní projekty výjimečné dramaturgické objevnosti: pro pořadatele koncertních projektů.
 3. Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění: projekty, které významným způsobem spolupracují při své realizaci s dalšími uměleckými obory.
 4. Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro děti, mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky apod.: v případě soutěží dotace určena pouze na realizaci.
 5. Příprava vydání hudebních edic, odborných knižních, lexikografických a encyklopedických prací českých autorů z hudební oblasti: náklady spojené s přípravou vydání.
 6. Vydávání hudebních edic, odborných knižních, lexikografických a encyklopedických prací českých autorů z hudební oblasti, vč. realizace v elektronické podobě: náklady spojené s vydáním.
 7. Odborné periodické publikace: pro vydavatele tištěných nebo elektronických hudebních časopisů z oblasti alternativní hudby s převažující reflexí profesionální hudební kultury ČR.
 8. Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově-obrazových záznamů s českou dramaturgicky objevnou, uměleckou a výrazně nekomerční hudbou: pro vydavatele, popř. další organizace spolupracující na vydávání zvukových a zvukově obrazových záznamů, jejichž dosavadní činnost je zárukou kvality, na podporu zhotovování, rozmnožování (CD, CD-R, DVD) nebo digitální distribuci zvukových a zvukově-obrazových záznamů.
 9. Hudebně informační a dokumentační činnost: podpora poskytování informací a dokumentační činnosti o současném českém profesionálním hudebním umění.
 10. Hudební konference: pro pořadatele mezinárodních hudebněvědných konferencí vztahující se k české hudební kultuře.

Tematické okruhy pro rok 2015 – hudba klasická:

 1. Hudební festivaly: pro pořadatele hudebních festivalů nadregionálního, celostátního či mezinárodního významu s důrazem na výrazné dramaturgické zaměření. Festival nesmí mít charakter koncertní sezony.
 2. Koncertní akce v oblasti české soudobé hudby v kontextu se zahraniční soudobou tvorbou: pro pořadatele festivalů, přehlídek, cyklů či jednotlivých koncertů se soudobou tvorbou, s přihlédnutím na prezentaci děl vzniklých po roce 1960.
 3. Koncertní akce v oblasti autentické interpretace české staré hudby v kontextu se zahraniční starou tvorbou: pro pořadatele festivalů, přehlídek cyklů či jednotlivých koncertů zaměřených výhradně na starou hudbu, s přihlédnutím na prezentaci děl vzniklých do roku 1850.
 4. Koncertní akce výjimečné dramaturgické objevnosti s regionálním významem (i v rámci festivalu či cyklu). Žádost o dotaci může předkládat žadatel, jehož náklady na projekt budou hrazeny z více jak 50% z místních a regionálních zdrojů (dotace obce, kraje, dary apod.).
 5. Kontinuální činnost stálých profesionálních souborů: tj. právnických osob složených ze stálých členů a vykazující pět předešlých let soustavnou uměleckou činnost, které svou uměleckou úrovní prokazují celostátní a mezinárodní význam, plánují nově nastudovat a na veřejnosti jako pořadatelé prezentovat repertoár v objevné dramaturgii.
 6. Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění: podpora interdisciplinárních hudebních projektů, které významným způsobem spolupracují při své realizaci s dalšími uměleckými obory.
 7. Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro děti, mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky apod.: v případě soutěží je podpora určena pouze na realizaci.
 8. Příprava vydání hudebních edic, odborných, knižních, lexikografických a encyklopedických prací českých autorů z hudební oblasti: pro nakladatele na částečné krytí nákladů spojených s přípravou pro tisk.
 9. Vydání hudebních edic, odborných, lexikografických a encyklopedických prací českých autorů z hudební oblasti: pro nakladatele na částečné krytí nákladů spojených s vydáním.
 10. Odborné periodické publikace: pro vydavatele tištěných nebo elektronických hudebních časopisů na podporu českých hudebních periodik z oblasti klasické hudby.
 11. Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově-obrazových záznamů s dramaturgicky objevnou, umělecky a historicky významnou a výrazně nekomerční hudbou: pro vydavatele, popř. další organizace spolupracující na vydávání zvukových a zvukově obrazových záznamů na podporu zhotovování, rozmnožování (CD, CD-R, DVD) nebo digitální distribuci zvukových a zvukově-obrazových záznamů.
 12. Hudebně informační a dokumentační činnost o současném českém profesionálním hudebním umění.
 13. Hudební konference: pro pořadatele mezinárodních hudebněvědných konferencí, které reflektují českou hudební kulturu.

Chcete se dozvědět více o výzvě Podpora projektů profesionálního hudebního umění, nebo se zeptat na jiné možnosti dotací? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Radka Běhávková, @: radka.behavkova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 538 705 778.

Zdroj

Tags:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>