MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Výtah_2

Dotace na vybudování výtahů a bezbariérového přístupu do bytových...

Dotace na školky

Podpora stavebních úprav ZŠ a MŠ v působnosti obcí

Demolice_2

Březen 15, 2021 Komentáře (0) Zobrazení : 848 Rozvoj venkova, Veřejný sektor

Podpora revitalizace brownfieldů a výstavby nových obecních budov

Státní fond podpory investic (SPFI) vyhlásil dvě výzvy, ze kterých je možné čerpat dotaci a zvýhodněný úvěr na komplexní projekty revitalizace bývalých brownfieldů. Kromě rekonstrukce program umožňuje i demolici a výstavbu nových veřejných budov či revitalizaci prostoru pro účely volnočasových aktivit např. formou vybudování nového parku. Žadateli můžou být obce či města a jejich městské části. O podporu může požádat i kraj.

Brownfieldem je myšlena budova, která již v současnosti neplní svůj původní účel a není využívána. Většinou se jedná o bývalé výrobní závody či statky, které jsou nyní opuštěné a technicky znehodnocené např. tím, že mají rozbitá okna, nefungující rozvody topení a vody či vykazují statické poruchy.

Konkrétně je možné dotaci použít na rekonstrukci starého brownfieldu pro jeho další nekomerční využití, přípustné je i další rozšíření objektu o přístavbu nebo nástavbu. Dále je podporována i demolice brownfieldu a výstavba nových objektů občanské vybavenosti. Jedná se např. o školy, kulturní domy, hasičské zbrojnice nebo obecní úřady. Poslední možnou variantou je demolice brownfieldu a využití volné plochy pro rekreaci a volný čas např. formou založení parku.

Program má v tuto chvíli otevřené dvě velmi podobné výzvy. První výzva je určena pro žadatele s brownfieldem na území Moravskoslezského, Ústeckého či Karlovarského kraje. Druhá výzva je poté určena všem zbývajícím krajům včetně Prahy.

Příjem žádostí probíhá u obou výzev do 30. dubna 2021. Dotace je poskytována ve výši 30–50 % z celkových způsobilých výdajů. Konkrétní výše je vázána na region, ve kterém se daný brownfield nachází. Úvěr je možné získat na maximálně 40 % celkových nákladů. Nejvyšší přípustná podpora je 50 mil. Kč. Této hranice může být dosaženo buď samotnou dotací anebo úvěrem, případně i jejich kombinací. V případě úvěru platí, že je poskytován bezúročně, doba splácení úvěru je maximálně 10 let. Úvěr se splácí v pravidelných měsíčních splátkách ve stejné výši. Akce nesmí být stavebně zahájena před podáním žádosti o podporu.

Máte obecní brownfield, který by potřeboval opravit či revitalizovat? Neváhejte se na nás obrátit pro bezplatnou konzultaci.

Redakce Dotačních novin, T: 777 481 926, @: info@dotacni.info

Tags: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>