MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_141394831.jpg

Dotační tituly v Pardubickém kraji

Praha_in_1934

Podoba Operačního programu Praha – pól růstu ČR

shutterstock_154681289.jpg

Listopad 19, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3311 Veřejný sektor

Podpora výzkumných projektů v rámci Horizontu 2020

Horizont 2020 je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace. V rámci výzvy ERC Zahajovací Granty, lze žádat o prestižní dlouhodobé finanční zdroje na podporu excelentních výzkumníků na počátku jejich vědecké kariéry, kteří chtějí realizovat výzkumnou činnost. Od výzkumů podpořených touto výzvou se očekává průlomový výzkum a inovativní posunování hranic současného vědění.

Jsou podporovány celé řady projektů libovolného zaměření. Definování oblasti výzkumu probíhá na základě přístupu „zdola nahoru“, tedy bez předem daných priorit ze strany zadavatele. ERC klade důraz na posouvání hranic vědeckého poznání a proto vybízí zejména mezioborové projekty, překračující hranice jednoho pole působnosti, a projekty využívající nekonvenční a inovativní přístupy.

Výzva je otevřena všem výzkumníkům, kteří zamýšlí vytvořit vlastní výzkumný projekt v jakékoliv z asociovaných zemí Horizontu 2020. Hlavní výzkumník může být jakéhokoliv věku a národnosti a může pobývat v jakékoliv zemi světa v době podání žádosti. Hostující instituce však musí být zřízena v členském státě EU nebo v jiné asociované zemi Horizontu 2020. Při posuzování žádostí bude kladen důraz zejména na výzkumníkovo silné přesvědčení o cílech projektu a odhodlání věnovat projektu značné množství času. Podpoření výzkumníci by měli strávit minimálně 50 % z jejich celkového pracovního času v členském státě EU nebo v jiné přidružené zemi. Navíc minimálně 50 % jejich celkové pracovní doby musí být věnováno projektu ERC.

Z celkové výše 430 milionů EUR lze pro jeden projekt alokovat až 1,5 milionu EUR na období pěti let. Je však možné využít i dalších 0,5 milionu EUR na nákup vybavení a počáteční náklady. Očekává se, že bude podpořeno přibližně 330 projektů.

Žádosti o tuto finanční podporu je možné předkládat do 3. 2. 2015, 17:00.

Chcete se dozvědět více o výzvě Horizont 2020 – podpora výzkumných projektů, nebo se zeptat na dotační možnosti pro veřejný sektor? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Zdroj

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>