MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_157550795.jpg

Prevence kriminality

shutterstock_135125720.jpg

„Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ AKTIVITA I. – Psychiatrická...

SONY DSC

Červen 13, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3290 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Přehled aktuálních dotačních možností pro obnovu památek

Momentálně lze čerpat v oblasti památek hned z několika titulů. Liší se velikostí dotace, lokalizací a výběrem památek, na které jde žádost o dotaci předkládat.

Již jen do 20. 6. 2014 mohou zájemci odesílat své projekty do programu Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví, který je financován z Fondů EHP. Žadateli mohou být vlastníci či správci kulturního dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek, v Centrální evidenci sbírek nebo Fondech knihoven v evidenci Ministerstva kultury.

V rámci Podpory rozvojových pólů regionu Severozápad lze získat finanční podporu na obnovu historických a kulturních památek ve městech Karlovy Vary, Děčín a Ústí nad Labem. Výzva je otevřena do 25. 6. 2014.

Do konce června je aktuální výzva z Národního programu využívání potenciálu kulturního dědictví. Podpořené památky musí být nejvýznamnější součástí nemovitého památkového fondu ČR či objekty a soubory zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Pro menší, opomíjené památky nabízí pomoc Nadace Občanského fóra. Záměrem je obnova malých objektů (např. boží muka, kapličky, samostatně stojící sochy, smírčí kříže, kašny, apod.), které mají zvláštní význam pro místní obyvatele. Další finanční příspěvek z programu Památky a zdraví nabízí Nadace pro sdružení, spolky, ústavy a nestátní zdravotnická zařízení se zaměřením na zdravotní a sociální péči, které provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek.

Pro vlastníky movitých památek je určen Program restaurování movitých kulturních památek, který je zaměřen především na významná díla výtvarného umění a uměleckořemeslné práce nacházející se v budovách zpřístupněných veřejnosti.

Do 15. 8. 2014 je také možné využít dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti na renovaci sakrálních stavebních památek, obnovu křížových cest, hřbitovů a pomníků.

Muzea, galerie a vlastníci sbírek muzejní povahy mohou zasílat své projekty do programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. Momentálně lze čerpat na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu.

Na obnovu kulturních památek, které byly poškozené při povodních a přívalových srážkách v roce 2013,  je možné využít program Záchrana a obnova kulturních památek poškozených živelními pohromami. Projekty sem mohou předkládat státní organizace zřizované Ministerstvem kultury, kraje, města, obce i fyzické osoby. Nejzazším termínem k předkládání žádostí je 30. 10. 2014.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>