MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_75083293.jpg

Pomůžou obce rodičům předškoláků?

Subtitle

Podpora titulkových verzí evropských televizních programů

file2871281863538

Srpen 1, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 4318 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury

Finanční prostředky v rámci tohoto Programu jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních památek a jejich areálů, které mají zejména nadregionální význam a které tvoří nejcennější část architektonického dědictví České republiky jako jsou například hrady, zámky včetně historických zahrad a parků, kláštery, obranné historické městské systémy, kostely, městské paláce a jiné velké stavební objekty, které byly prohlášeny světovými památkami UNESCO, národními kulturními památkami nebo kulturními památkami. Do Programu může být zařazena akce obnovy významné movité kulturní památky, pokud je ohrožena její existence, která tvoří nedílnou součást historické architektury a je pevně spojena se stavbou (např. oltáře, sochařská výzdoba v interiérech kostelů apod.).

Prostředky jsou rozdělovány mezi dva typy příjemců. Jsou jimi organizace zřizované Ministerstvem (tyto finanční prostředky nejsou dále administrovány v rámci Programu) a dále ostatní vlastníci kulturních památek.

Zároveň s projekty záchrany se Ministerstvu předkládají žádosti o zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu. Územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu zpracovávají k projektům záchrany na žádost vlastníka písemné doporučení, které je podmínkou zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu. Projekty záchrany a žádosti o zařazení do Programu jsou Ministerstvem přijímány do 30. září příslušného roku.

Příspěvek bude poskytován jako účelová dotace ze státního rozpočtu. Celková částka příspěvku na obnovu památek v rámci Programu se stanoví každoročně na základě zprávy ministra kultury pro vládu o odhadu využití příspěvků přiznaných v témž roce a o jejich potřebě pro příští rok a na základě možnosti státního rozpočtu.

Chcete se dozvědět více o výzvě Program záchrany architektonického dědictví nebo se zeptat na jiné dotační možnosti? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 452.

Zdroj

Tags:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>