MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Decin_namesti

Dotace na zvýšení kvality prostředí urbanizovaných částí města Děčín

shutterstock_149825354.jpg

Nadace táta a máma – pomoc znevýhodněným dětem

chocolate.jpg

Červenec 29, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2244 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Propojení cestovního ruchu, tvůrčího průmyslu a high-end produktů

V rámci komunitárního programu COSME byla vyčleněna částka 400 000 EUR na podporu projektu, který by se měl zasadit o maximalizaci synergie mezi cestovním ruchem, high-end (luxusními) produkty a tvůrčím průmyslem. Tato výzva je určena subjektům soukromého i veřejného sektoru, které by ve spolupráci s dalšími partnery mohly napomoci k rozvíjení vzájemné spolupráce cestovního ruchu a luxusního průmyslu na evropské úrovni.

Výroba luxusních produktů má v Evropě dlouhou tradici. V tomto ohledu se jedná o jednu z nejkreativnějších oblastí, jejíž produkty mají velkou reputaci po celém světě. Je proto žádoucí, aby byl tento potenciál využit a tvůrčí průmysl a jeho luxusní produkty tak mohly přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti evropského turistického průmyslu.

Tato výzva je spojena s programem Evropských kulturních cest. Jedná se o trasy procházející evropskými regiony a státy a představující základní prvky, na nichž je Evropa založena. Tyto trasy jsou vhodným výchozím bodem k podpoře rozmanitosti evropské nabídky cestovního ruchu. Tato dotace je určena pro takový projekt, který by napomohl ke vzniku nebo rozvoji jedné Evropské kulturní cestě spojené právě s luxusními produkty. Důraz je tedy kladen na nadnárodní spolupráci. Projektu se musí účastnit skupina alespoň pěti subjektů pocházejících z pěti členských států EU. Zároveň mezi nimi musí být zastoupeny alespoň dva malé či střední podniky a jedna instituce veřejné správy.

Výzva je určena pro vybrané luxusní produkty, které byly zvoleny na základě svého ekonomického potenciálu a schopnosti diverzifikovat evropskou nabídku i mimo hlavní turistickou sezónu. Jedná se o tyto tři produkty:

  • parfémy,
  • čokoládu
  • a šperky.

V rámci této výzvy se předpokládá dotování jednoho projektu. Podpora na projekt bude poskytnuta maximálně ve výši 400 000 EUR a může pokrývat maximálně 75% uznatelných nákladů.

Chcete se dozvědět více k výzvě Maximalizace synergie mezi cestovním ruchem, high-end produkty a tvůrčím průmyslem, nebo se zeptat na další dotační možnosti? Kontaktujte specialisty z agentury CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin, Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz. T: +420 210 028 452.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>