MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
GALILEO – globální navigační satelitní systém

GALILEO – globální navigační satelitní systém

Vzdělávací cyklus – Průvodce 2014/2015 z Nadace Via

Vzdělávací cyklus – Průvodce 2014/2015 z Nadace Via

RFCS – Výzkumný fond pro uhlí a ocel

Červenec 8, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2459 Soukromý sektor, Veřejný sektor

RFCS – Výzkumný fond pro uhlí a ocel

Program Výzkumný fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel, RFCS) podporuje inovativní výzkum technologií v oblasti uhlí a oceli. Jedná se o koncept, který doplňuje unijní rámcové programy pro výzkum a inovace a poskytuje finanční podporu vysoce kvalitním výzkumným projektům. Pokrývá zvláště základní výrobní procesy, nové výrobky a aplikace, kontrolu kvality, využití a převod zdrojů, bezpečnost při práci, ochranu životního prostředí snižováním emisí při spalování uhlí a při výrobě oceli a sociální problematiku. Dlouhodobá strategie programu vychází z priorit definovanými třemi Evropskými technologickými platformami:

 1. ETP pro ocel. 
 2. ETP pro elektrárny na pevná paliva s nulovými emisemi.
 3. ETP pro udržitelné nerostné suroviny.

Hlavním cílem RFCS je podpora výroby oceli a těžby uhlí včetně celého výrobního cyklu. V oblasti uhlí se jedná o následující hlavní cíle: snížení celkových nákladů na těžbu, zlepšení kvality produktů, snížení nákladů na využití uhlí, lepší porozumění chování a kontrole nalezišť vzhledem k tlaku horniny, emisím plynu, nebezpečí výbuchu, ventilaci a všem dalším faktorům ovlivňujícím důlní procesy. K hlavním cílům v oblasti oceli patří: zlepšování procesu výroby oceli, zvyšování kvality výrobku a produktivity, snižování emisí, spotřeby energie a dopadu na životní prostředí, šetrné využívání zdrojů, zlepšení procesů výroby a sekundárních metalurgických technik, procesy měření, řízení a automatizace výrobního procesu.

Aktivity

 • Výzkumné a vývojové projekty (základní a aplikovaný výzkum).
 • Demonstrační projekty.
 • Inovace.
 • Komercializace.
 • Podnikání.
 • Stáže a školení.
 • Šíření výsledků a komunikace.
 • Organizace konferencí a workshopů.

Přibližná alokace programu dosahuje 55 milionů EUR ročně, přičemž 73 % rozpočtu je určeno projektům výzkumu zaměřených na ocel, zbylých 27 % projektům v oblasti uhlí. Výzkumné projekty mohou získat kofinancování až do výše 60 %, pilotní a demonstrační projekty 50 % a projekty k doprovodným činnostem 60 % (ve výjimečných případech až 100 %).

Jakýkoliv podnik, veřejný orgán, výzkumná organizace, instituce středoškolského nebo vysokoškolského vzdělávání či jiný právní subjekt, včetně fyzických osob , sídlící na území členského státu EU se může účastnit RFCS a požádat o finanční pomoc za předpokladu, že chce vykonávat činnosti výzkumu a technologického vývoje nebo může podstatně k takové činnosti přispět.

Návrhy projektu se podávají každoročně vždy v září, a to pouze elektronicky prostřednictvím online nástroje SEP. Délka projektu je obvykle 36-42 měsíců. Návrhy mohou být předkládány v jakémkoliv úředním jazyku EU, nicméně se doporučuje dodat paralelně i anglickou verzi.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Lucie Tomčíková, @: lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz

Zdroj: http://www.czelo.cz/files/CZELO-brozura-evropskych-programu-WEB.pdf.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>