MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
Vencovskeho_aula

OECD: Výzvy v rámci Programu spolupráce ve výzkumu

shutterstock_150366119.jpg

Státní podpora sportu 2015

shutterstock_153408407.jpg

Srpen 13, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2711 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Domácí násilí a násilí založené na pohlaví

Dne 30.7.2014 byla otevřena mimořádná výzva v programu Dejme (že)nám šanci financovaném z Norských fondů. Nadace Open Society Fund Praha v ní rozdělí celkem 32 milionů korun na velké granty zaměřené na prevenci domácího násilí. Uzávěrka je 30. září 2014. 

O dotaci na prevenci domácího násilí, služby pro osoby ohrožené a postižené domácím násilím, zvyšování povědomí o domácím násilí, analýzy a výzkumy a spolupráci s norskými organizacemi mohou žádat obce a města, příspěvkové organizace obcí a měst, svazky obcí, kraje a příspěvkové organizace krajů, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky a státní organizace. Dále pak veřejné výzkumné instituce, spolky, ústavy a sociální družstva, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob. Rovněž mohou žádat církve, náboženské společnosti a organizace, nadace a nadační fondy. V neposlední řadě mohou o dotaci zažádat obchodní společnosti, družstva a společenství vlastníků jednotek.

Partnerství

Žadatel může předkládat žádost o grant samostatně, nebo společně s partnerskými organizacemi. Smyslem partnerství je zajištění úzké vzájemné spolupráce různých typů organizací, které disponují odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky v dané oblasti při realizaci projektu či jeho části. Oprávněnými partnery projektu jsou soukromé a veřejné subjekty, komerční, nekomerční a nevládní organizace, které jsou právnickými osobami na území České republiky nebo Norska, soukromé a veřejné subjekty, komerční, nekomerční a nevládní organizace, které jsou právnickými osobami na území přijímacích zemí podporovaných z Norských fondů (tj. Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) a mezivládní organizace s působností na území uvedených zemí.

Alokace

Alokovaná částka na realizaci projektů pro mimořádnou výzvu v programové oblasti Domácí násilí a násilí založené na pohlaví v rámci velkých grantů je celkem 32 394 303 Kč. Minimální výše dotace v rámci tohoto programu činí 6,2 mil. Kč a maximální výše grantu na jeden projekt je 15 mil. Kč. Příjemce grantu má povinnost zajistit spolufinancování projektu, jehož výše je stanovena na základě právní subjektivity žadatele.

Žadatel o grant musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie v době podání žádosti. Nejzazší datum pro podání žádosti v rámci této výzvy je do konce září roku 2014. Termín ukončení realizace projektu je stanoven na do 30. 4. 2016.

Chcete se dozvědět více o výzvě Dejme (že)nám šanci – Domácí násilí a násilí založené na pohlaví, nebo se zeptat na jiné možnosti dotací? Kontaktujte specialisty z CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Linda Chotlová, @: linda.choltova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302.

Zdroj

Tags: , , ,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>