MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_111137963.jpg

Fotografická soutěž o fotovybavení a zájezd do Bruselu

shutterstock_125095025.jpg

COPERNICUS – monitorování moří, atmosféry, půdy a změn klimatu...

shutterstock_150479276.jpg

Červen 30, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 2524 Soukromý sektor, Veřejný sektor

Výstavba cyklistických stezek v Moravskoslezském kraji

V Regionálním operačním programu v Moravskoslezském kraji byla vypsána dodatečná výzva na výstavbu cyklistických stezek. Specifickým cílem výzvy je zabezpečit obnovu a modernizaci regionálních silnic, přispívajících k napojení na síť TEN-T, vzájemně propojit hospodářská centra a adekvátním způsobem napojit klíčové dopravní uzly a periferní oblasti na ekonomická centra regionu při minimálních dopadech na ekosystémy.

Účelem je zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastrukturu krizového řízení a dopravní obslužnost v regionu při současném respektování ochrany životního prostředí. Zajistit komplexní rozvoj infrastruktury regionu, která zvýší mobilitu osob, zboží a služeb, sníží dopady lidské činnosti na životní prostředí a zefektivní krizové řízení v regionu.

Podporované aktivity (typy), názvosloví podporovaných komunikací (dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty) pro účely výzvy:

  • Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz cyklistů, oddělená od komunikace s motorovou dopravou. Označuje se dopravní značkou č. C 8a „Stezka pro cyklisty“.
  • Stezka pro chodce a cyklisty je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz chodců a cyklistů, oddělená od komunikace s motorovou dopravou. Označuje se:
    • a) v případě společného pásu pro provoz chodců a cyklistů dopravní značkou č. C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty“ (se společným provozem).
    • b) v případě odděleného pruhu/pásu pro chodce a pruhu/pásu pro cyklisty dopravní značkou č. C 10a „Stezka pro chodce a cyklisty“ (s odděleným provozem).
  • Jízdní pruh pro cyklisty je část pozemní komunikace, který je umístěn v hlavním dopravním prostoru obvykle po pravé straně jízdního pruhu s provozem motorové dopravy. Je vyznačen dopravní značkou IP 20a „Vyhrazený jízdní pruh“.
  • Přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejezd cyklistů a označené příslušnou dopravní značkou. Je určen pro přejezd vozovky, případně i jiných jízdních pásů. Je vyznačen dopravní značkou IP 7 „Přejezd pro cyklisty“. Jsou podporovány stezky pro cyklisty, případně stezky pro chodce a cyklisty. Dále je možné podpořit jízdní pruh pro cyklisty a přejezd pro cyklisty, a to za podmínky, že propojují nově budované úseky stezek pro cyklisty / stezek pro chodce a cyklisty navzájem nebo se současnou sítí cyklotras.
  • Cykloturistické značení je označení dané cyklotrasy příslušnou dopravní značkou – IS 19 „Směrová tabule pro cyklisty“, IS 20 „Návěst před křižovatkou“ a IS 21 „Směrová tabulka“.

Žadatelé jsou povinni náležitě zdůvodnit smysl svého projektu, a to mimo jiné statistikami intenzity silniční dopravy a cyklo (popř. pěší) dopravy. Při vlastním sledování těchto ukazatelů se řídí Technickými podmínkami (TP) 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. Při navrhování cyklostezky, resp. společné cyklostezky a chodníku se žadatelé řídí Technickými podmínkami (TP) 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Stanislava Zabranská, @: stanislava.zabranska@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302

Podívejte se také na výzvu k tomuto článku Výzva č. 25 Dílčí oblast podpory 1.1.2 Výstavba cyklistických stezek, která poskytuje základní informace pro podání žádosti o dotaci.

Zdroj: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/callsearch/?rewrite=modules/callsearch

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>