MENU
Sledujte nás na sociálních sítích
Dotační Manager
shutterstock_135125720.jpg

Soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

filmovaklapka.jpg

Dílčí program MEDIA – podpora propagace

shutterstock_153095855.jpg

Listopad 5, 2014 Komentáře (0) Zobrazení : 3189 Veřejný sektor

Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva se vztahuje na velké projekty s celkovými náklady nad 50 mil. EUR ve vysokém stupni připravenosti. Příjem žádostí je stanoven do 14. listopadu 2014.

V rámci této výzvy lze projekty rozfázovat, tedy rozdělit fyzickou realizaci projektu včetně financování do dvou fází, přičemž první fáze projektu bude realizována v OPŽP 2007 – 2013 a druhá fáze v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020. Například v první fázi je postavena čistírna odpadních vod (ČOV) a v druhé fázi je postavena kanalizace, která je připojena na ČOV.

V rámci podoblasti podpory Snížení znečištění z komunálních zdrojů bude možno podporovat projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukci (modernizaci) a intenzifikaci centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU za cílem naplnění požadavků Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Pro žadatele, kterým bude v OPŽP 2007–2013 vydáno na projekt Rozhodnutí o poskytnutí dotace a kteří budou v tomto období čerpat podporu na první fázi projektu, bude umožněno podat žádost o podporu do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

První fáze musí být fyzicky dokončena, připravena plnit účel, nemusí však být v provozu. Druhá fáze projektu musí být v souladu se všemi příslušnými pravidly období 2014–2020. Projekt bude považován za dokončený, pouze budou-li obě fáze ukončeny v příslušných časových horizontech.

Mezi způsobilé žadatele patří obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí a státní podniky.

Chcete se dozvědět více o LXIII. výzva v PO 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, nebo se zeptat na jiné možnosti dotací? Kontaktujte specialisty z CYRRUS ADVISORY, a.s.

Redakce Dotačních novin Linda Chotlová, @: linda.choltova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302.

Zdroj

Tags: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>